Róże Powiatu Oleskiego 2018

Róże Powiatu Oleskiego 2018

We wtorek 8 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu.

Nagrody wręczali: Roland Fabianek, starosta oleski, Stanisław Belka, wicestarosta, Barbara Kaczmarczyk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Oleśnie.

Na uroczystości obecny był Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, który wręczył odznaczenia „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.

Galę uświetnił występ kwartetu saksofonicznego „Sax&More.

Nagrodzeni:

Januarek 2018

roze_powiatu_oleskiego_2018_25

Beata Jasińska – nauczycielka, opiekunka Klubu Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Dla społeczności szkolnej to prawdziwa szkolna mama, która dobrze doradzi i pokieruje podopiecznymi w trudnych chwilach. Organizuje paczki świąteczne dla rodzin o niskich dochodach i uczniów wymagających pomocy. Dzięki jej zabiegom doskonale układa się współpraca z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym i Caritas w Dobrodzieniu.

Zuzanna Sułkowska – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. Od 5 lat jest wolontariuszką, która każdym swoim uczynkiem zmienia świat na lesze. Bardzo związana z pensjonariuszami Zakładu Opiekinczo–Leczniczego w Dobrodzieniu, o którym pamięta nie tylko z okazji Walentynek, Dnia Chorego lub Mikołajek, przygotowując upominki i niespodzianki. Inicjatorka różnych akcji dobroczynnych np. „Dobrodzianki mówią rakowi Stop”, z pokazem udzielania pierwszej pomocy oraz spotkania kolędowego organizowanego przez Caritas.

Na co dzień pomaga w nauce koleżance z Syrii. Jako instruktorka tańca towarzyskiego prowadziła w czasie ferii naukę tańca, a od kilku lat działa w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W niedzielne popołudnia prowadzi kawiarenkę Bota Fe dla osób starszych.

Jakub Rękowicz – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce. Działa jako wolontariusz i uważa, „że każdy ma w sobie na tyle siły, by pomagać innym”. Reprezentuje godną do naśladowania postawę w opiece i pomocy dzieciom niepełnosprawnym – podopiecznym Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce i Warsztatach Terapii Zajęciowej w Uszycach.

Z dużym oddaniem zbiera słodycze i produkty spożywcze dla dzieci z rodzin o niskich dochodach w gminie Praszka. Osobiście remontował salę Klubu Wolontariatu w szkole, dokonując wymiany instalacji elektrycznej, podłogi, mebli oraz gipsowania i malowania ścian. Z momentem uzyskania pełnoletności, co 3 miesiące oddaje krew, aby komuś uratować życie.

Piotr Wicher – mieszkaniec Olesna, absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie. Rozpropagował akcję i potrzebę zbierania nakrętek dla osób poszkodowanych przez los i życie. Do prowadzonej akcji przekonał i namówił wielu ludzi dobrej woli, a jej dotychczasowy wynik to 50 ton. Piotrowi przyświeca motto: „Ty też możesz pomóc, to cię nic nie kosztuje”.


January 2018

roze_powiatu_oleskiego_2018_17

Iwona Grabowska – nauczyciel, od 2013 r. wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach. W działaniach na rzecz szkoły przygotowywała projekty w ramach programu Kapitał Ludzki „Zębowice – moja mała ojczyzna” i „Zębowice – tutaj zostaję”. Za sprawą pani Iwony szkoła włączyła się do różnych projektów edukacyjnych np. : „Śladami Janusza Korczaka”, „Miłosz od Nowa”, „Poczytajmy o Pszczołach”. Na rzecz społeczności lokalnej koordynowała projekt „Muzyka i taniec z tradycjami” w ramach LGD Kraina Dinozaurów oraz „Zumba z dinozaurem’. Prowadzone projekty wiązały się z pozyskaniem środków finansowych, które ułatwiły funkcjonowanie i prowadzenie szkoły.

Agnieszka Hurnik – wcześniej nauczyciel języka polskiego i animator kultury w Dobrodzieniu. Obecnie, od 2013 r. dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Współtworzy „Echo Dobrodzienia”. Realizuje różne projekty, które podnoszą wartość kulturową regionu. Stworzyła Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Uniwersytetem Opolskim. Prowadzi sekcję teatralną dla dzieci i dla dorosłych. Rocznie organizuje około 80 imprez, w tym wiele cyklicznych m.in.: Źródło, Dni Dobrodzienia, Dobrodzieńska Dycha i Seta.

Izabela Kupis – dyrektor Banku Credit Agricole w Oleśnie, który od wielu lat jest blisko naszej lokalnej społeczności. Wsłuchując się w nasze potrzeby, działa w zakresie realizacji przedsięwzięć o charakterze społeczno – gospodarczym. Co roku wspiera organizację Forum Ekonomicznego Kooperacja w powiecie oraz działania organizowane z młodzieżą powiatu oleskiego.

Marek Koloch – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Zespołu Szkół w Oleśnie. Uczniowie pana Marka są laureatami i finalistami olimpiad historyczno–społecznych organizowanych dla młodzieży szkolnej, wieńczonych licznymi sukcesami m.in. uzyskaniem indeksów na wyższe uczelnie. Pan Marek jest członkiem Komitetu Głównego oraz przewodniczącym Komitetu Okręgowego olimpiad historyczno–społecznych w województwie opolskim. To także współinicjator wyjazdów młodzieży do Sejmu RP i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Irena Nowak – pracownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie. Nadzoruje stan sanitarny i techniczny placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich gmin powiatu oleskiego. Aktywnie uczestniczy w działaniach zdrowotnych takich jak: „Biały Wtorek – wszystko dla zdrowia”, ,,Wakacje – bezpiecznie, zdrowo, kolorowo”, ,,Stop uzależnieniom- czas na dobrą muzykę i wymarzony zawód”, „Dla Ciebie Mamo”, ,,Festyn Rodzinny”. Akcje te prowadzone są podczas roku szkolnego, wypoczynku zimowego i letniego, jak również podczas organizowanych imprez masowych, stoisk edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia, bez nałogów i złych używek.

Mateusz Skowronek – pasjonat piłki nożnej. Od lat z powodzeniem łączy dwie pasje – piłkarza i trenera. Od początku swojej przygody z piłką, gra w LZS Ligota Oleska. Klub w ubiegłym roku obchodził 70- lecie swojego istnienia. Z powodzeniem łączy pasję piłkarską z drugim zadaniem, którego się podjął, a mianowicie od kilku lat trenuje drużynę młodzieżową. Stale rozwijając się w tej dziedzinie, na chwilę obecną posiada uprawnienia trenera piłki nożnej UEFA C. To co przekonuje rodziców do oddania dziecka pod opiekę pana Mateusza to jego niesamowity spokój, opanowanie, skromność i partnerskie podejście do zawodnika. Wychowankowie darzą go ogromnym zaufaniem i sympatią. Jako trener jest dla nich wzorem i autorytetem.

Wojciech Wiecha – komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie w stanie spoczynku. W okresie swojej długoletniej służby zawodowej wykazał się dużym zaangażowaniem społecznym wspierając rozwój jednostek ochotniczych straży pożarnych. W pracy zawodowej wyróżnił się także, jako kierownik i kontynuator sukcesów reprezentacji województwa opolskiego w sporcie pożarniczym. Jego zaangażowanie społeczne uwidacznia się poprzez działania na rzecz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Oleśnie gdzie, od 20 lat pełni funkcję sekretarza zarządu. Jego zaangażowanie i osobiste starania w ramach partnerstwa z powiatem Kaiserslautern w Niemczech, przy współpracy z władzami samorządowymi, pozwoliły na pozyskanie samochodów ratowniczo–gaśniczych dla jednostek OSP powiatu oleskiego. Cieszy się dużym autorytetem wśród samorządowców, związkowców i druhów OSP.

Katarzyna Wieczorek – pracownik Sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie. Licencjonowany ratownik medyczny. W pracy zawodowej zajmuje się profilaktyką zdrowotną dla ogółu społeczeństwa, szkół i przedszkoli. Aktywnie uczestniczy w akcjach profilaktyczne takich jak: ,,Biały Wtorek- wszystko dla zdrowia”, ,,Światowy Dzień Zdrowia”, ,,Światowy Dzień Rzucania Palenia”, ,,Światowy Dzień Bez Tytoniu”, ,,Stop uzależnieniom – czas na dobrą muzykę i wymarzony zawód”, ,,Wakacje- bezpiecznie, zdrowo, kolorowo”. Współpracuje ze Starostwem Powiatowym, Komendą Powiatową Policji, Komendą Państwowej Straży Pożarnej, Młodzieżowym Centrum Kariery w Oleśnie, Burmistrzami i Wójtami, dyrektorami placówek szkolnych i przedszkolnych.

Zdzisław Włodarczyk – historyk, prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, autor ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych (publikowanych w 25 pismach) wydanych w kraju i zagranicą, w tym książek: „Wieluńskie w dobie Prus Południowych 1793-1807“; „Na przełomie epok. Radomsko pod panowaniem pruskim (1793-1806)”. Od kilku lat redaguje monografie gmin i miast, dotychczas pod jego redakcją ukazały się: Monografia Gminy Czarnożyły (2009); Monografia Gminy Wierzchlas (2014); Monografia Złoczewa (2017). W latach 2007-2014 redaktor naczelny „Rocznika Wieluńskiego” (obecnie w składzie redakcji). Laureat licznych nagród. Od 12 lat, jako autor, związany z Rocznikiem Powiatu Oleskiego. Mieszkaniec Wielunia.

Jarosław Zalewski – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. W trakcie wieloletniej służby w pożarnictwie wykazał się dużą aktywnością zawodową, wyjątkową sumiennością i odpowiedzialnością. Wyróżnia się postawą w wielu organizowanych i dowodzonych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Cyklicznie pomaga przy organizacji działań zdrowotnych: takich jak: ,,Biały Wtorek- wszystko dla zdrowia”, ,,Wakacje- bezpiecznie, zdrowo, kolorowo”, ,,Stop Uzależnieniom”. Aktywnie włącza się w prowadzenie szkoleń, pogadanek oraz pokazów związanych z ratownictwem i ochroną przeciwpożarową dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poza służbą zawodową od wielu lat ofiarnie angażuje się w działalność publiczną.


Wyróżnienie „Róże Powiatu 2018”

roze_powiatu_oleskiego_2018_15

Patrycja Błach – śpiewa od najmłodszych lat, a pierwszy konkurs wygrała w wieku 3 lat, będąc jeszcze w przedszkolu. Bardzo muzykalna nastolatka posiada już wiele nagród i wyróżnień. Jest członkiem Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”, która pomaga osobom niepełnosprawnym. Za sprawą fundacji dostała się do XII I XIV edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Brała udział w teledysku piosenki Zbigniewa Wodeckiego „Zacznij od Bacha”. Występowała z fundacją Andrzeja Brandstattera Pro Artis. W 2018 r. wygrała XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży w Ciechocinku. To zaledwie wycinek osiągnięć naszej artystki. Swoje pasje muzyczne doskonale łączy z wynikami w nauce, bo na co dzień jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.

Bronisław Czapliński – długoletni prezesa Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Radłowie. To człowiek wielkiego ducha, promotor sportu. Dzięki jego aktywności powstało w Wichrowie centrum sportowe. Lider Grupy Odnowy Wsi, który przyczynił się do zwycięstwa w konkursie „Piękna Wieś Opolska”. Swoje sportowe pasje przekłada na turnieje piłki nożnej pod nazwą „Oldboys Cup”, które stały się doskonałą promocją regionu. Pan Bronisław redaguje wiadomości sportowe dla lokalnej gazety „Wieści Radłowskie”. Potrafi inspirować społeczność do działania, a swoją charyzmą buduje piękny wizerunek regionu. Odznaczony i wyróżniony wielokrotnie za propagowanie sportu i zdrowego trybu życia. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Tomasz Sikora – sportowiec z zamiłowania, który od dziecka kopał piłkę na każdym trawniku. Pan Tomasz jest nauczycielem wychowania fizycznego i z ogromną pasją wykonuje swój zawód. Posiada uprawnienia trenerskie, jako instruktor koszykówki szlifuje talenty w klubie Kid Basket Dobrodzień. Jest bardzo widoczny w życiu codziennym miasta, organizuje turnieje piłki siatkowej, turnieje koszykarskie, czy siatkówkę plażową „Dobrodzień Open”, dokłada swoją cegiełkę do wielu dziedzin życia. Pan Tomasz jest także członkiem Stowarzyszenia „Dobrodzień Potrzebującym”, które poprzez różne działania może pomóc wielu mieszkańcom miasta. Ponadto jest zawodnikiem klubu sportowego KS Start Meble Dobrodzień, a jego najnowszym osiągnięciem jest awans klubu do II ligi koszykówki mężczyzn.


Laureaci „Róż Powiatu 2018”

roze_powiatu_oleskiego_2018_2

Katarzyna Pawlaczyk – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością menadżer sportu i rekreacji. Nauczycielka w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach. Animatorka sportu w Kompleksie Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik”, a także Gminny Koordynator Sportu. Tylko w 2018 roku współorganizowała 24 wydarzenia sportowo-rekreacyjne w gminie Rudniki. Swoją pasją i zaangażowaniem dzieli się z młodymi sportowcami różnych dyscyplin na lekcjach wychowania fizycznego, skutecznie motywując ich do aktywnego spędzania czasu wolnego. Prekursorka i popularyzatorka innowacyjnej dyscypliny sportu rakietowego Speed-ball. Zorganizowała w Rudnikach, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, II Speed-ball Night Cup oraz III Opolskie Eliminacje do Mistrzostw Polski Speed -ball.

Po trzech latach treningów drużyna Speed-ball z Rudnik jest najlepszą drużyną w Polsce. Z zeszłorocznych Mistrzostw Polski w Krakowie rudniczanie przywieźli 18 medali, w tym 7 tytułów Mistrza Polski. Trzech z nich wchodzi w skład reprezentacji naszego kraju, brali udział w Mistrzostwach Świata w Kuwejcie. Pani Katarzyna jako trenerka tenisa stołowego prowadzi, z licznymi sukcesami, treningi w Uczniowskim Klubie Sportowym w Dalachowie. Jest też samodzielnie wielokrotną mistrzynią województwa opolskiego w tenisie stołowym. Dzięki promocji jej działań w mediach gmina Rudniki i powiat oleski stały się rozpoznawalne na mapie sportowej naszego kraju.

Zdzisław Spodzieja – człowiek o różnych zainteresowaniach. Społecznik i artysta ludowy. Początkiem jego działalności rzeźbiarskiej było spotkanie z rzeźbiarzami ziemi wieluńskiej Antonim Chłodem i Henrykiem Hernantem. Uczestnik konkursów sztuki ludowej organizowanych przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Laureat II nagrody w dziedzinie rzeźby w konkursie Sztuka Ludowa Województwa Sieradzkiego, organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Jego rzeźby w drewnie, głównie dotykające tematyki sakralnej i obrzędowej, uczestniczą w licznych wystawach w Wieluniu, Łęczycy, Sieradzu, Praszce i Rudnikach. Organizuje i prowadzi warsztaty promujące twórczość ludową w zakresie rzeźby dla dzieci i młodzieży, w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Praszka i gmin sąsiednich. Współorganizator Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem” oraz rajdów rowerowych w gminie Praszka.

Korneliusz Wiatr – Kompozytor, aranżer, dyrygent, pianista, wychowawca młodzieży, absolwent kompozycji i aranżacji w klasie prof. Andrzej Zubka na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – kompozycja i teoria muzyki. Na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami w Instytucie Muzyki Akademii im. Jana długosza w Częstochowie, jest nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie oraz dyrektorem Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie. Z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że muzyka to jego życie i pasja.

Doskonale współpracuje z młodymi ludźmi. Założony przez niego w 2001 roku Wind Band prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową w kraju i za granicą. Olescy muzycy prezentowali swoje umiejętności w Szkocji, Niemczech, we Włoszech, Francji, Czechach, Chorwacji, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji, Mołdawii, Litwie i na Ukrainie. Jako dyrygent współpracował między innymi z artystami tej miary co Michał Urbaniak, Włodek Pawlik, Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzesimir Dębski, Zbigniew Górny, Dave Weckl, Mike Stern czy Eric Mariental. Jest organizatorem sztandarowej imprezy muzycznej „Jazzobranie”, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Prowadzi działalność naukową obejmującą wykłady za granicą (w Czechach, na Słowacji i Litwie). Ma na swoim koncie kilka publikacji podręcznikowych z zakresu aranżacji i historii jazzu, kompozycje na orkiestrę symfoniczną oraz musical i kilka płyt.


Uhonorowani Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”

Alojzy Bardorz – prezes jednostki OSP Kościeliska włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To z jego inicjatywy przekazane zostały jednostce OSP samochody ratowniczo-gaśnicze oraz doszło do rozbudowy strażnicy w Kościeliskach. Pan Alojzy pełni także funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnie.

Wiktor Bawej – prezes jednostki OSP Borki Małe włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego oraz członek zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oleśnie (Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Oleśnie). Dzięki jego inicjatywie wykonano w jednostce wiele prac remontowo-budowalnych oraz modernizację budynku strażnicy. Ponadto Pan Wiktor jest wieloletnim członkiem rady sołeckiej, zaangażowany w działania społeczne na terenie miejscowości.

Julian Brzozowski – członek OSP Dalachów, gdzie pełnił funkcję naczelnika jednostki OSP oraz kierowcy konserwatora. To między innymi z jego inicjatywy jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Wzorowo dba o powierzony sprzęt i utrzymanie go w gotowości bojowej.

Robert Ferenc – prezes jednostki OSP Cieciułów, jest współtwórcą utworzenia strażackiej izby pamięci oraz Kroniki OSP, która została wyróżniona w kraju. Dba o poprawę warunków lokalowych w strażnicy i terenów do niej przylegających.

Jerzy Mruczek – komendant Gminny OSP w Gorzowie Śl. i jednocześnie prezes jednostki OSP Jamy oraz członek zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Oleśnie. Aktywnie wspiera rozwój jednostek OSP na terenie gminy. Ponadto Pan Jerzy działa społecznie w stowarzyszeniu Górna Prosna.

Bernard Osyra – prezes jednostki OSP Wichrów. To z jego inicjatywy, podczas powiatowych uroczystość 100 – lecia Państwa Polskiego jednostka OSP otrzymała sztandar. Dzięki jego staraniom jednostka prężnie działa na terenie operacyjnym. Pan Bernard jest także członkiem Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu.

Ewald Zajonc – członek OSP Dobrodzień, sekretarz Oddziału Gminnego w Dobrodzieniu i członek zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Oleśnie. Jest zaangażowany w podnoszenie gotowości bojowej jednostek na terenie gminy Dobrodzień. Współpracuje z innymi jednostkami w zakresie prowadzenia dokumentacji. Pan Ewald jest wielokrotnie odznaczony za działania na rzecz rozwoju działalności sportowej na terenie województwa opolskiego.


*- Informacja i zdjęcia: Andrzej Szklanny – Starostwo Powiatowe.

Podziel się