Noworoczne spotkanie emerytów w oleskim Cechu

Noworoczne spotkanie emerytów w oleskim Cechu

Tradycją oleskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości jest coroczne spotkanie na początku stycznia emerytowanych rzemieślników i pracowników biura cechu.

W tym roku spotkanie, w którym brało udział 18 emerytów, odbyło się w czwartek 17 stycznia.

Gości serdecznie przywitał podstarszy Manfred Szropa i kierownik biura cechu Paweł Miozga, którzy złożyli życzenia. Pracownicy biura cechu przygotowali poczęstunek.

Podczas spotkania kierownik zaakompaniował na akordeonie najpopularniejsze kolędy. Goście w miłej atmosferze wspominali również czasy swej aktywności w oleskim cechu.


*- Informacja i zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się