Kradzieże na cmentarzu komunalnym w Oleśnie

Kradzieże na cmentarzu komunalnym w Oleśnie

W związku z coraz większą liczbą zgłoszeń dotyczących kradzieży zniczy i wiązanek na cmentarzu komunalnym w Oleśnie, zwracamy się z prośbą do opiekunów grobów, a także wszystkich odwiedzających miejsca pochówków swoich bliskich, o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które w ten haniebny sposób bezczeszczą poszczególne nagrobki.

Zachowanie takich osób stanowi przestępstwo wyczerpujące znamiona art. 13 §1 kodeksu karnego za które zgodnie z art. 262 §2 grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dlatego też wszelkie przypadki przywłaszczania sobie cudzej własności przez osoby trzecie, a pochodzące z terenu cmentarza komunalnego, należy niezwłocznie zgłosić zarządcy cmentarza, a w razie jego nieobecności bezpośrednio funkcjonariuszom Policji w Oleśnie.

Telefony:

Zarządca Cmentarza Komunalnego w Oleśnie – 697603311

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie – 34 350 4403


*- Informacja i zdjęcie: Urząd Miejski w Oleśnie.

Podziel się