Komunikat Burmistrza Olesna

Komunikat Burmistrza Olesna

KOMUNIKAT

Burmistrza Olesna

Stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Oleśnie Zarządzeń Burmistrza Olesna z dnia 7 marca 2019 roku: nr 21.2019 z w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz nr 22.2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

Podziel się