Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków oleskiego cechu

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków oleskiego cechu

Tradycyjnie od lat w dniu św. Józefa – patrona rzemieślników 19 marca o godz.12.00 w sali reprezentacyjnej cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków oleskiego cechu.

Zebranie poprzedziła tradycyjnie msza święta, która odbyła się w kościele św. Anny. W mszy uczestniczyła starszyzna cechu, poczet sztandarowy, rzemieślnicy, rodziny i pątnicy św. Józefa. Podczas uroczystości zostały odczytane wypominki za zmarłych rzemieślników. W czasie mszy przygrywała orkiestra dęta, składająca się z grających rzemieślników pod batutą Piotra Rataja.

Uroczystego otwarcia walnego zgromadzenia dokonał Alojzy Bardorz – starszy cechu, witając serdecznie przybyłych na zebranie rzemieślników i zaproszonych gości. Zgromadzenie rozpoczęło się od uczczenia zmarłych członków cechu minutą ciszy. Przewodniczącym zebrania został wybrany Grzegorz Pakuła, sekretarzem Hubert Brodacki.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: Tadeusz Staruch, prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Tomasz Kostuś, poseł z ramienia PO, Roland Fabianek, starosta oleski, Artur Kniejski, wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Opolu, Horst Chwałek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Joachim Rataj, kierownik szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Maciej Flank, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, Grzegorz Polak, przedstawiciel burmistrza Olesna. Szczególnie serdecznie starszy cechu przywitał honorowego członka cechu Błażeja Wolnego.

W zebraniu uczestniczyło 49 rzemieślników. To kolejny rok z bardzo dobrą frekwencją. Rzemieślnicy interesują się sprawami działalności gospodarczej. Cieszy fakt, że w zebraniu brała udział liczna grupa młodych rzemieślników. Jednym z ważniejszych punktów obrad było sprawozdanie z działalności zarządu i biura cechu za 2018 r. i udzielenie absolutorium ,,starszemu’’ i zarządowi. Sprawozdanie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Paweł Miozga, kierownik biura cechu. W końcowej mowie starszy cechu podkreślił, że obecnie cech zrzesza 146 członków i posiada dobrą sytuację finansową mimo braku części najemców. Podziękował gościom zaproszonym za współpracę, która była bardzo dobra na poziomie powiatu, szkoły i urzędu pracy. Szczególne podziękowania skierował pod adresem pracowników biura cechu, którzy na co dzień dbają o sprawy rzemieślników. Miłe słowa uznania i podziękowania skierował do rzemieślników, którzy aktywnie uczestniczyli w działalności Cechu. Zawsze można było liczyć na pomoc. Bardzo serdecznie podziękował wszystkim rzemieślnikom, którzy swą solidną pracą i postawą kreują wizerunek cechu.

Każdy z zaproszonych gości przedstawił swoje wystąpienie, po którym następowały pytania. W wystąpieniach gości przewijało się docenienie działalności zarządu i pracowników biura. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie złożył gratulacje i wręczył małe upominki rzemieślnikom, których uczniowie zostali finalistami XLVIII krajowego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”. Uczeń Pawła Oblonka z Wichrowa w „P.J.OBLONK”, Kamil Brodowy, zajął I miejsce w Finale Centralnym Turnieju w kwalifikacji – wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich i został Młodym Malarzem Roku 2019 Dekoral Professional. Otrzymał pistolet natryskowy oraz bon do marketu budowlanego ufundowany przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Szkoła otrzymała nagrodę w postaci maszyny natryskowej oraz 300 litrów farby. Natomiast u Andrzeja Wachowskiego z Grodziska w zakładzie „GLAZUR-KOMPLEX” uczy się Patryk Dombek, który zajął 2 miejsce w turnieju w kwalifikacji – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich – roboty murarskie. Jan Mrugała zajął 5 miejsce w kwalifikacji wykonywanie robót dekarskich. Zajęcia praktyczne odbywa u Edwarda Bartyli w firmie “Bartyla” z Chudoby.

Tadeusz Staruch, prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu zwrócił uwagę na to, że Izby Rzemieślnicze w kraju były zagrożone z tego powodu, że egzaminy zawodowe miały się odbywać przed komisją okręgową, a Izby Rzemieślnicze w większości utrzymują się ze szkoleń. Groziło to jego zdaniem rozpadem Rzemiosła. Skierował podziękowania do posła Kostusia, który wstawił się w sprawie Izb. Efektem tego była wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Opolskiej Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Prezes zwrócił uwagę na to, że mimo chwilowej dobrej sytuacji, Izby są nadal zagrożone z powodu, iż obecny rząd nadal planuje zmiany niekorzystne dla Rzemiosła.

Poseł Tomasz Kostuś pogratulował oleskiemu cechowi jak skutecznie potrafi współpracować i dbać o tradycje mimo różnorodnych opcji politycznych i poglądów, a także stwierdził, że cech mógłby być wzorem dla innych organizacji. Pogratulował starostwu poziomu szkolnictwa zawodowego i uwzględnił, że osiągnięcia uczniów na poziomie wojewódzkim i krajowym są dowodem najwyższej jakości kształcenia. Tomasz Kostuś zaprosił też na planowane spotkanie, które chce zorganizować w porozumieniu z burmistrzem i starostą, gdzie można będzie zadawać pytania i porozmawiać o problemach, planach i propozycjach politycznych. Poinformował też o możliwości otwarcia biura poselskiego w oleskim cechu.

Paweł Miozga, kierownik biura cechu podziękował za wszystkie miłe słowa od posła, jednak zwrócił uwagę na to, że cech jako instytucja wsparcia biznesu musi sobie finansowo radzić sama. Nie korzysta z żadnych projektów jak chociażby inne instytucje np. OCRG, przez co działalność na rzecz rzemieślników jest bardzo utrudniona.

Natomiast Tadeusz Olejnik- fotograf z Praszki, zwrócił uwagę na to, czy każdy kto pełni działalność rzemieślniczą nie powinien mieć na to odpowiednich uprawnień, a także zaznaczył że niesprawiedliwe jest gdy wybrany przez wyborców polityk zmienia po wyborach partię polityczną i zaproponował, że taka osoba powinna utracić w tej sytuacji mandat poselski.

Pan Poseł nie zostawił pytań bez odpowiedzi. Stwierdził, że wie iż rzemiosło w dzisiejszych czasach nie ma się najlepiej i spotyka wiele utrudnień, ale zauważył, że w wielu organizacjach występuje spustoszenie w szeregach, natomiast w cechu oleskim nadal ciągle utrzymuje się stały poziom struktury. Przyznał rację, że jeśli ktoś z różnych powodów, ideologicznych czy innych, zmienia barwy polityczne to nie może to pozostać bez echa, bo jednak zawarł pewien kontrakt społeczny. Zaznaczył, że oddajemy głos nie na osobę, ale na określone wartości, które reprezentuje. Tomasz Kostuś chętnie rozwinąłby ten temat na wspólnym spotkaniu w Oleśnie, które chce już w najbliższych tygodniach zorganizować.

Roland Fabianek, starosta oleski zwrócił uwagę, jak to w 2015 roku pani minister ogłosiła rokiem szkolnictwa zawodowego, co jednak nie przyniosło żadnych zmian, a regulacje które były, nie sprzyjały rozwojowi szkolnictwa. Odniósł się też do oświadczenia Tadeusza Olejnika o potrzebę sprawdzania uprawnień rzemieślników do pełnienia zawodu. Zwrócił uwagę i przypomniał o tym, że w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji każdy może sprawdzić, gdzie dany rzemieślnik zdobył kwalifikacje i jakie firmy ręczą za jego wykształcenie.

Podczas zebrania zostały wręczone odznaczenia i listy gratulacyjne za przynależność do cechu.

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego:

 1. Bartyla Ginter – Zakład Usługowy Murarsko-Tynkarski – Olesno, ul. Targowa 13

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego:

 1. Blaszczok Gerard – Zakład Handlowo-Usługowy “TRIMEX” – Jamy
 2. Kukuła Zdzisław – Zakład Usługowy Malarstwo-Tapeciarstwo – Olesno, Wronczyńska 37
 3. Macioł Sylwia – Fryzjerstwo – Olesno, Sądowa 1
 4. Szropa Manfred – Zakład Malarsko-Tapeciarski i Rem-Bud – Łowoszów, Krzywa 16A

Honorowa Odznaka dla Rzemiosła:

 1. Gaden Jerzy – Stolarstwo Usługowo-Produkcyjne – Wysoka, Dobrodzieńska 8
 2. Gielsok Piotr – Zakład Usługowy Stolarsko – Organmistrzowski  “Lig-Stolorgan”- Ligota Oleska  4F
 3. Pakuła Grzegorz – Zakład Produkcyjno Usługowy “TAPICER” – Ligota Oleska 22
 4. Szklorz Piotr – AUTO – PIOTR II – Olesno, Świercze, Studnitza 18
 5. Staroń Adam – Elektromechanika Samochodowa – Olesno, Wachowska 44

Odznaka, zasłużony dla rzemiosła województwa opolskiego:

 1. Gliński Radosław – NETEX; ELEKTROMATIK – Stare Olesno
 2. Strugała Edward – PBMH MODERN – Bud Spółka z o.o. Sp. Kom. – Starokrzepice,  ul. Oleska 406

Odznaka Złota za szkolenie uczniów w Rzemiośle:

 1. Szropa Manfred – Zakład Malarsko-Tapeciarski i Rem-Bud – Łowoszów, Krzywa 16A

Odznaka Srebrna za szkolenie uczniów w Rzemiośle:

 1. Jeziorek Waldemar – Usługi Remontowo –  Budowlane – Wysoka 49
 2. Kalus Grzegorz – Zakład Usługowy “KALUS” – Sowczyce, Nowa 14
 3. Kiełbus Jarosław – Zakład Dekarsko-Blacharski “DACHBUD” – Olesno, Arnsberska 77
 4. Oblonk Paweł – “P.J.OBLONK” – Wichrów 56

Listy gratulacyjne  za przynależność do Cechu:

45 lat

 • Adamus Anna – Fryzjerstwo – Praszka

40 lat

 • Pietrzok Franciszek – Kamieniarstwo – Olesno
 • Kacała Tadeusz – Stolarstwo – Olesno

35 lat

 • Szropa Manfred – Roboty Wykończeniowe – Olesno
 • Rosak Andrzej – Stolarstwo – Rudniki

30 lat

 • Brodacki Hubert – Fryzjerstwo – Olesno

25 lat

 • Wengel Rajmund – Tartacznictwo – Sternalice
 • Libera Krzysztof – Budownictwo – Olesno
 • Kiszel Joachim – Mechanika pojazdowa – Olesno

20 lat

 • Sklorz Piotr – Mechanika pojazdowa – Świercze
 • Oblonk Andrzej –Roboty Wykończeniowe – Olesno
 • Kaczmarczyk Henryk – Budownictwo – Borki Małe

10 lat

 • Klimont Paweł – Stolarstwo – Olesno

Dane z Cechu w liczbach z 2018 roku:

 • Ilość zakładów rzemieślniczych – 146
 • Ilość zakładów szkolących uczniów – 61
 • Ilość członków pracujących w zakładach rzemieślniczych – 1200
 • Ilość nowo przyjętych członków – 7
 • Ilość skreślonych członków – 4
 • Ilość uczniów w zakładach rzemieślniczych – 176
 • Ilość czeladników, którzy zdali egzamin – 59
 • Ilość mistrzów, którzy zdali egzamin – 3
 • Ilość posiedzeń Zarządu – 10
 • Ilość przyjętych uchwał – 16
 • Ilość zawartych umów o naukę zawodu – 66
 • Ilość dzieci na spotkaniu z Mikołajem – 76
 • Ilość rzemieślników biorących udział w wyjeździe – 48
 • Ilość odsłon strony internetowej – cech.olesno.pl – 230 000
 • Średni zasięg postów na stronie Facebookowej – 157

*- Informacja i zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Oleśnie.

Podziel się