List otwarty od strajkujących nauczycieli PSP nr 2 w Oleśnie

List otwarty od strajkujących nauczycieli PSP nr 2 w Oleśnie

Publikujemy w całości list otwarty, który otrzymaliśmy od strajkujących nauczycieli PSP nr 2 w Oleśnie.


Olesno, 11 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Szanowni Rządzący!

Sytuacja ostatnich dni sprawiła, że czujemy potrzebę zabrania głosu w sprawie, która dotyczy większości społeczeństwa. Mowa o naszym proteście, proteście nauczycieli. Jak każdy strajk również i ten wywołany jest niezadowoleniem. Jesteśmy niezadowoleni z sytuacji, w której znalazła się współczesna szkoła. I chociaż wszędzie podkreśla się tylko stronę finansową, to problem jest znacznie bardziej złożony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotem sporu zbiorowego pracowników z pracodawcą mogą być:

  • warunki pracy,
  •  płace,
  • świadczenia socjalne,
  •  prawa oraz wolności związkowe.

Strajk musi więc mieć podłoże ekonomiczne, by nie został uznany za polityczny. A to nie polityka nas interesuje, nie chodzi nam tylko i wyłącznie o pieniądze, ale przede wszystkim o dobro dzieci.

Szkoła pogrąża się w chaosie od lat i pomimo protestów nikt nigdy nie słuchał naszego głosu. Czujemy się doprowadzeni do granic wytrzymałości. Nie sądźcie, że było nam łatwo podjąć taką decyzję, bo przecież chodzi też o naszych uczniów, o ich dobro.

Dlaczego więc strajkujemy?

Aby rozpocząć debatę o koniecznych zmianach w polskiej edukacji.

Jakich zmian oczekujemy?

– przede wszystkim nowych, przemyślanych podstaw programowych (obecne zawierają bardzo dużo materiału do opanowania w zbyt krótkim czasie),

– chcemy mieć możliwość zarażania dzieci pasją do naszych przedmiotów,

– nie chcemy zmuszać ich (a musimy) do wkuwania wszystkiego na pamięć,

– chcemy zmienić sposób egzaminowania uczniów,

– nie chcemy zabijać młodzieńczej ciekawości świata naszych wychowanków,

– chcemy, by polska szkoła była miejscem, do którego uczeń przychodzi z ochotą, a nie tylko z konieczności,

– chcemy, aby zawód nauczyciela był atrakcyjny (również finansowo) dla młodych ludzi, którzy zostaną naszymi następcami,

– chcemy nauczyć dzieci, że warto bronić swoich przekonań.

Uwierzcie nam, że chcemy jak najszybciej wrócić do klas, do naszych uczniów.

Dziękujemy za zrozumienie i wszelkie przejawy wsparcia. Wierzymy, że nasza walka ma sens i mamy nadzieję, że już nigdy więcej ani my, ani w przyszłości kolejne pokolenia nie zostaną zmuszone do takich dramatycznych decyzji.

Z poważaniem
strajkujący nauczyciele
PSP nr 2 w Oleśnie

Podziel się