Dni Trzeźwości w Praszce

Dni Trzeźwości w Praszce

W poniedziałek 15 kwietnia przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery w Oleśnie w ramach programu ,,Stop uzależnieniom-czas na dobrą muzykę i wymarzony zawód” uczestniczyli w ,,Dniach Trzeźwości” w Praszce.

Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich z Praszki.

VI Ogólnopolskie Spotkanie „Trzeźwo w przyszłość” odbyło się w Praszce w M-GOKiS.

W wydarzeniu uczestniczyło 50 osób, a gośćmi spotkania byli:

  • Andrzej Podyma, pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • Przedstawiciel policji,
  • Młodzież ze szkół z opiekunami,
  • Organizatorzy ze stowarzyszenia „Nasza Szansa”
  • Anna Małek i Ewa Korzeniewska – przedstawiciele MCK w Oleśnie,
  • Mirosława Kubacka, przedstawiciel Powiatowego Starostwa w Oleśnie.

Podczas spotkania odbyły się prelekcje przestawione przez pełnomocnika burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przedstawiciela policji. Młodzież oglądałam również filmy, spot oraz  uczestniczyła w scence prowadzonej przez pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Ewa Korzeniewska- doradca zawodowy udzielała informacji, jaki wpływ ma alkohol na przyszłą pracę zawodową.

Dzięki powyższym działaniom, prowadzonym akcjom, stowarzyszenie udziela pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu tych osób. Przeciwdziała przemocy w rodzinie, wskazuje sposoby radzenia sobie z problemem alkoholowym i motywuje do aktywności społecznej. Inspiruje do życia w trzeźwości i działa na rzecz trwałej abstynencji.

– Serdecznie dziękujemy organizatorom za umożliwienie zaprezentowania naszej jednostki podczas „Dni Trzeźwości”. Liczymy na dalszą współpracę – mówią Anna Małek i Ewa Korzeniewska.


*- Informacja i zdjęcia: MCK Olesno.

Podziel się