• Home »
  • Informacje »
  • Oleska “mundurówka” w certyfikowanym programie Ministerstwa Obrony Narodowej

Oleska “mundurówka” w certyfikowanym programie Ministerstwa Obrony Narodowej

Oleska “mundurówka” w certyfikowanym programie Ministerstwa Obrony Narodowej

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 II Liceum Ogólnokształcące w ZSEiO w Oleśnie zostało ponownie zakwalifikowane do kontynuacji III edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

To bardzo ważne dla uczniów szkoły, którzy zgodnie z założeniami programu otrzymają od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostęp do obiektów i sprzętu wojskowego oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego. Za realizację programu odpowiada Biuro do Spraw Proobronnych.

Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowany jest od września 2017 roku, kiedy to w resorcie obrony narodowej zapadła decyzja o uruchomieniu pierwszej, pilotażowej edycji programu.

Uczniowie, którzy spełnili wymagania programowe otrzymują certyfikat MON oraz zaświadczenie dyrektora szkoły o odbyciu szkolenia wojskowego w zakresie upoważniającym do premiowanych wojskowych ścieżek zawodowych. Absolwenci mają m.in. prawo do dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do akademii wojskowych oraz odbycia w najbliższe wakacje skróconej formy służby przygotowawczej. Część uczniów jest już żołnierzami Wojskowej Obrony Terytorialnej lub planuje związać się z tym rodzajem wojsk.

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w roku szkolnym 2018-2019 w klasach mundurowych kształciło się około 70 uczniów.


*- Informacja: ZSEiO Olesno i Biuro do Spraw Proobronnych. Zdjęcia ZSEiO.

Podziel się