Święte Sakramenty i wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Święte Sakramenty i wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Sakrament to dar i łaska ofiarowana nam przez Boga, jako wyraz jego opieki. Sakramenty są wyznacznikiem naszej wiary, wskazują nam kolejne etapy poznawania Boga. Poznaj wszystkie Święte Sakramenty.

Chrzest

Chrzest jest początkiem na drodze do pełnego chrześcijaństwa. Bez tego sakramentu, nie można uczestniczyć w kolejnych. W kościele rzymskokatolickim tradycją jest, że chrzci się niemowlęta. Choć nie zawsze tak było. Wierzymy, że wczesne obdarowanie dziecka tym sakramentem, chroni je w przypadku przedwczesnej śmierci przed wiecznym potępieniem, ponieważ oczyszcza z grzechu pierworodnego. Artykuły religijne i różnorodne gadżety religijne, które ofiarowuje się na pamiątkę chrztu świętego, znajdziesz na https://www.holyart.pl.

Eucharystia

Eucharystia to sakrament, który przyjmujemy stale. Po raz pierwszy przystępujemy do komunii świętej, mając kilka lat, natomiast każde następne jej przyjęcie nie jest mniej ważne od poprzedniego. Aby przystępować do eucharystii, za każdym razem powinniśmy być czyści od grzechu. Dlatego trzeba w miarę potrzeby korzystać ze spowiedzi świętej. Przystąpienie do komunii świętej oznacza bowiem przyjęcie ciała Chrystusa, którego przybycie powinno nastąpić w czystości serca.

Bierzmowanie

Bierzmowanie opisuje się jako wstąpienie Ducha Świętego. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bez którego nie można wstępować w małżeństwo bądź kapłaństwo. Osobie wierzącej udzielanych jest siedem darów Ducha Świętego, które wzmacniają nas w wierze. Są to takie przymioty, którymi powinien się charakteryzować każdy dobry chrześcijanin, czyli mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń boża.

Pokuta i pojednanie

Pokuta i pojednanie nazywana jest spowiedzią. Podczas tego sakramentu chrześcijanin wyznaje swoje grzechy Bogu, czemu pośredniczy osoba duchowna. Zdając sprawę ze swoich grzechów, prosimy o przebaczenie naszych przewinień. Miłosierny Ojciec przebacza nam nasze grzechy i następuje pojednanie. My jednak musimy wykonać wyznaczoną pokutę, najczęściej modlitwę czy przeprosiny, która jest wyrazem zrozumienia naszego błędu i chęci naprawienia. W ten sposób ukazujemy naszą pokorę i skruchę.

Namaszczenie chorych

W sytuacji choroby, podeszłego wieku bądź śmierci, najczęściej osoba duchowna a w zasadzie każdy chrześcijanin, powinien wykonać sakrament namaszczenia. Jest to swoiste przygotowanie duszy człowieka, która w chwili śmierci opuszcza ziemskie ciało i skłania się ku możliwości życia wiecznego. Może się zdarzyć, że w przypadku choroby, sakrament ten będzie mieć działanie uzdrawiające nie tylko duszę, ale i ciało.

Kapłaństwo

Sakrament kapłaństwa symbolizuje całkowite oddanie się Bogu i wypełnianie jego woli. Po otrzymaniu święceń kapłańskich osoba duchowna ma dar nadawania innych sakramentów wiernym. W kościele rzymskokatolickim przyjęcie tego sakramentu pokrywa się ze ślubami czystości. Oznacza to, że duchowni przyrzekają żyć w celibacie. Do zadań duchownych należy przede wszystkim głoszenie wiary i pomoc innym wiernym w prowadzeniu ich chrześcijańskiego życia.

Małżeństwo

Osoby, które nie zdecydowały się na życie kapłańskie, wypełniają wolę Boga, wchodząc w sakrament małżeństwa. Jest to jedyny sakrament, który do zaistnienia potrzebuje dwóch osób. Kobieta i mężczyzna przyrzekają sobie posługę małżeńską i wspólne prowadzenie rodziny w wierze chrześcijańskiej.

Nie ma ważniejszych i mniej ważnych sakramentów. Wszystkie na swój sposób są wyjątkowe i stanowią podstawę naszego katolickiego życia i dopełniają wiarę.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się