Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej 2019

Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej 2019

Uroczystą sesją Rady Miejskiej w Oleśnie zainaugurowano Dni Olesna 2019. Najważniejszym punktem sesji w Miejskim Domu Kultury było wręczenie nagród “Zasłużeni dla Ziemi Oleskiej”.

Przedstawiamy tegorocznych nagrodzonych.

Jerzy Liberka

Oleśnianin z urodzenia i zamiłowania, który dzieciństwo spędził w pobliskim Łowoszowie. Tam rozpoczął edukację w szkole podstawowej, a następnie kształcił się w Technikum Budowlanym w Opolu w oddziale o specjalności „Drogi i mosty kołowe”. Ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim zwieńczone tytułem magistra ekonomii.

Całe zawodowe życie związał z budownictwem drogowym i mostowym uczestnicząc w projektowaniu, remontach i budowie wielu dróg, mostów i chodników w Gminie Olesno i poza nią. Jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W lipcu tego roku minęło 39 lat nieprzerwanej pracy w drogownictwie i to zarówno w wykonawstwie, nadzorze jak i w administracji drogowej.

Ostatnio pracuje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Kluczborku. Pełnił ważkie funkcję samorządowe jako wieloletni radny oraz przewodniczący Rady Powiatu Oleskiego. Jest czynnym strażakiem pełniącym funkcję wiceprezesa Zarządu Gminnego i Członka Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Kocha gołębie – jest wiceprezesem oddziału w Kluczborku i prezesem Sekcji Olesno Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jego pasją jest także wędkarstwo toteż został wiceprezesem zarządu Okręgu w Opolu i wiceprezesem zarządu Koła Olesno Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego.

Swoje sportowe fascynacje realizował jako prezes zarządu Oleskiego Klubu Sportowego i członek zarządu kilku kadencji. Cieszy się udaną rodziną, a szczególnie wnukami. Jest także zapalonym kolekcjonerem i pasjonatem historii lokalnej.


 Krzysztof Zbączyniak

Związany z Lublińcem ojciec harcerstwa tej Ziemi. Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Od 1978r. zawodowo związany z Kombinatem PGR w Koszęcinie, gdzie był zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Od 1990 r. pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu.

Jego prawdziwą życiową pasją jest harcerstwo. Od pierwszego obozu harcerskiego, w którym jako pięciolatek uczestniczył z rodzicami do dnia dzisiejszego. Był wieloletnim charyzmatycznym Komendantem Hufca w Lublińcu. Jednym z twórców Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, miejsca, które tętni życiem w środku lasu, miejsca o prawdziwym harcerskim wymiarze, które wychowało całe zastępy młodych oddanych idei polskiego skautingu.

Dzięki jego zaangażowaniu w 2008 r. reaktywowana została działalność harcerska w Oleśnie, czego efektem jest powstanie w 2010 r. szczepu FENIKS. Jest Kawalerem Orderu Uśmiechu, nagrodzonym medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem zasługi dla ZHP.


Franciszek Toman

Oleśnianin z urodzenia, ojciec i dziadek siedmiorga wnucząt. Z zawodu elektryk, zawodowo najdłużej związany z firmą LAS FORM w Oleśnie, gdzie pracował aż do emerytury przez trzydzieści lat. Jest społecznym opiekunem sanktuarium św. Anny, które zostało wpisane na prestiżową listę Pomników Historii.

Od rana do wieczora, na każde zawołanie, na każdy telefon otwiera zabytkowy kościół licznie zdążającym turystom, pielgrzymom i gościom, służąc radą, nierzadko opowiada o historii i kulcie tego miejsca, dogląda, nadzoruje prace restauracyjne, sprząta, pielęgnuje ten kwiat- naszą oleską różę zaklętą w drewno. Kocha ten Skarb Ziemi Oleskiej i żyje jego rytmem. W jesieni swojego życia jest na ordynansach u Oleskiej Anienki.


Maria Podgórska

Od zawsze społecznik, który wyznaje zasadę, że lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i empatii, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności. Absolwentka Liceum Medycznego w Brzegu. W 1995 r. obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale socjologii ze specjalnością pracy socjalnej “Postawy charytatywne młodzieży na przykładzie grupy oazowej ruchu Światło i Życie”.

Pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Rejonowym w Oleśnie (jeszcze w starym szpitalu) oraz jako Naczelna pielęgniarka w Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu. Do 2009 r. pełniła funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oleśnie.

Była koordynatorem wielu projektów dla osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2009 r. – jest prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie, który dzięki jej determinacji i zaangażowaniu ciągle się rozwija. Z bogatej oferty edukacyjno–kulturalno–informacyjnej skorzystało ponad 300 osób. W ofercie Stowarzyszenia jest nauka języków obcych, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia komputerowe, taneczne, wyjazdy do muzeów, filharmonii.

Wraz z zespołem redakcyjnym wydawała czasopismo – „Oleska Popołudniówka” – Magazyn nie tylko dla seniorów”. Aktualnie jest koordynatorką projektu „ Jak dobrze mieć sąsiada” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Nagrodzona Odznaką Honorową Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów za szczególne zasługi dla Związku.


*- Opis nagrodzonych – Urząd Miejski w Oleśnie.

Zdjęcia Fotografika Mirosław Dedyk.

Podziel się