Nowe miejsce odpoczynku w powiecie

Nowe miejsce odpoczynku w powiecie

Zakończyła się budowa zbiornika wodnego w Jaworku. To ciekawe miejsce relaksu oraz obcowania z naturą. W niedalekiej przyszłości będzie to z pewnością również raj dla wędkarzy.

Budowa zbiornika wodnego w Jaworku planowana była już od dawna. Trzeba było znaleźć jednak odpowiednie finansowanie.

– Początek prac związanych z budową zbiornika wodnego w Jaworku sięga roku 2002, gdy został ujęty w Wojewódzkim Planie Budowy Zbiorników Małej Retencji – mówi Grzegorz Domański, wójt gminy Rudniki. – Głównym problemem stało się pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, gdyż koszty wybudowania zbiornika przekraczały możliwości finansowe gminy Rudniki. Taka perspektywa pojawiła się wraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania Ochrona Różnorodności Biologicznej.

dsc04667Projekt przeszedł pozytywną weryfikację i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 213 689,51 zł, co stanowi 85% kosztów całkowitych. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 604 340,60 zł.

– Celem projektu było odtworzenie obszarów wodno-błotnych i przywrócenie zagrożonych wyginięciem siedlisk wodnych i szuwarowych oraz poprawa stanu łęgów jesionowo-olszowych – tłumaczy wójt.

To ważne miejsce pod względem retencyjnym i przyrodniczym. Zbiornik w Jaworku to siedlisko wielu roślin i zwierząt.

Obserwacje przyrodnicze potwierdziły pojawienie się nowych zbiorowisk roślinnych wcześniej nie notowanych na tym obszarze: zespół wywłócznika kłosowego, zespół rdestu ziemnowodnego o liściach pływających, zespół z dominacją rzęśli hakowej, szuwar strzałki wodnej i jeżogłówki pojedynczej, szuwar kropidła wodnego i rzepichy ziemnowodnej.

Stwierdzono również występowanie miejsc rozrodu płazów: traszki grzebieniastej, traszki zwyczajnej, ropuchy szarej, ropuchy zielonej, rzekotki drzewnej, żaby jeziorkowej, żaby moczarowej, żaby trawnej i żaby wodnej.

Potwierdzono występowanie miejsc rozrodu ptaków objętych ochroną: cierniówki, kapturki, kosa, łozówki, makolągwy, piecuszka, pieżgi, pierwiosnka, pliszki siwej, pliszki żółtej, świerszczaka, trzcinniczka, trznadla, zaganiacza i zięby.

dsc04684To ciekawe miejsce przystanku dla rowerowych czy pieszych wycieczek (zbiornik można obejść). Już wkrótce mogą się również na nim pojawić wędkarze.

– Projekt był realizowany w partnerstwie z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu i Stowarzyszeniem „Razem dla Żytniowa” – komentuje Grzegorz Domański. – W chwili obecnej trwa napełnianie zbiornika. Po ustabilizowaniu zwierciadła wody, zbiornik zostanie zarybiony zgodnie z zaleceniami ichtiologa i udostępniony amatorom wędkarstwa.

Damian Pietruska

Podziel się