Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – profil partii politycznej

Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – profil partii politycznej

Żywot niektórych partii politycznych bywa krótki, czego nie można powiedzieć o Polskim Stronnictwie Ludowym (PSL), którego obecność na polskiej scenie politycznej sięga jeszcze czasów przedwojennych. Jak zmieniała się ta partia i jakie są jej główne postulaty?

Polskie Stronnictwo Ludowe kiedyś

Początki Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) sięgają jeszcze… końca XIX wieku. Zostało ono bowiem założone w 1895 roku przez tzw. inteligencję lewicowo-ludową oraz działaczy chłopskich. Ze względu na okres zaborów formacja pełniła cele bardziej społeczne, niźli polityczne. W 1913 roku, na skutek ideowych sporów wewnętrznych, wyodrębniły się dwie, znane dziś powszechnie z lekcji historii, formacje: Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” i Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica. Dwa lata później doszło do powstania zupełnie nowej formacji, PSL „Wyzwolenie”, która w dużym stopniu „konkurowała” w czasach międzywojennych z partią PSL „Piast”.

W 1989 roku porozumienie między PSL a Lechem Wałęsą umożliwiło odebranie większości PZPR w Sejmie. Od tamtego czasu partia cały czas występuje na polskiej scenie politycznej – czasem jako opozycja sejmowa, czasem jako koalicjant bieżąco dominującej partii.

Polskie Stronnictwo Ludowe współcześnie

Do najważniejszych wartości ideowych, które przypisywane są Stronnictwu, należą agraryzm, chrześcijańska demokracja i centryzm. W świadomości powszechnej często występuje skojarzenie PSL z postulatami dotyczącymi środowiska polskiej wsi i tegoż elektoratu. Liczne badania politologiczne wskazują jednak, że współcześnie Polskie Stronnictwo Ludowe cechuje się największym pragmatyzmem politycznym spośród wszystkich partii politycznych, cieszących się większymi sukcesami wyborczymi. Pragmatyzm polityczny w tym wypadku należy rozumieć jako faktyczną zdolność do adaptowania własnego programu politycznego, postulatów politycznych i sposobów prowadzenia kampanii wyborczych podług bieżących zainteresowań elektoratu (zwłaszcza centrowego i nie fundamentalistycznego), a nie podług kluczowych, historycznych ideologii towarzyszącym partii. Doskonałym tego przykładem może być m.in. start PSL w wyborach do Parlamentu Europejskiego ze wspólnej listy Koalicji Europejskiej, a następnie rezygnacja z obecności na tych listach na rzecz utworzenia Koalicji Polskiej, pod względem ideologicznym „odsuwającej się” nieco od postulatów m.in. byłych koalicjantów. Należy też jasno stwierdzić, że PSL od dawna nie jest już partią chłopsko-rolniczo-robotniczą, lecz profesjonalną partią polityczną, dążącą do uzyskania jak najlepszych wyników wyborczych.


*- Artykuł partnera.

Podziel się