Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki oraz na stronie internetowej www.rudniki.pl wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.124.2019 z dnia 16.09.2019 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /-/ Grzegorz Domański

Podziel się