Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki oraz na stronie internetowej www.rudniki.pl wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia – załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.160.2019 z dnia 25.11.2019 r.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

Podziel się