Kredyt gotówkowy na dowolny cel – co warto wiedzieć?

Kredyt gotówkowy na dowolny cel – co warto wiedzieć?

Kredyt gotówkowy jest szczególnym rodzajem kredytu, który można spożytkować zwykle na dowolne cele kredytowe klienta, nawet na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań czy na uregulowanie istniejących długów. Banki jednak mogą zachęcać swoich potencjalnych kredytobiorców do ujawnienia celów kredytowania, oferując w zamian preferencyjne warunki.

Banki mogą oferować kredyty gotówkowe w różnej formie. Między innymi może być to:

Klient musi rozważyć, z jakiej oferty skorzystać i która propozycja będzie oznaczała najtańszy kredyt gotówkowy. Pamiętajmy, że banki nie mogą dowolnie kształtować wysokości kosztów kredytowych.

Jakie koszty może generować kredyt gotówkowy?

Banki nie są instytucjami charytatywnymi i pobierają z tytułu udzielanych kredytów gotówkowych określone opłaty. Oprocentowanie, według którego naliczane są odsetki kredytowe, to niejedyne opłaty.

Maksymalne odsetki od kredytów gotówkowych nie mogą być wyższe niż dwukrotność maksymalnych odsetek ustawowych ustalonych w Kodeksie cywilnym.

Kalkulator kredytowy może uwzględnić więc górną granicę odsetek na poziomie 10 proc. w skali roku, a wynika to z tego, że odsetki ustawowe wynoszą tyle co suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktu procentowego. Z kolei odsetki naliczane od kredytów gotówkowych wynoszą maksymalnie tyle, ile dwukrotność odsetek ustawowych. Skoro stopa referencyjna NBP to 1,5 proc. w skali roku (luty 2019), w takim razie oprocentowanie kredytu gotówkowego nie powinno przekroczyć 10 proc. w skali roku.

Podstawą prawną jest tutaj art. 359 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.
§ 2[1]. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)”.

Banki naliczają ponadto opłaty towarzyszące udzielaniu kredytów gotówkowych. Mogą one obejmować:

  • opłatę przygotowawczą,
  • prowizję za przystąpienie do kredytu,
  • składki ubezpieczeń,
  • pozostałe opłaty i prowizje.

Część banków może oferować tani kredyt gotówkowy bez obsługi ze strony pracowników banków. Taki kredyt gotówkowy mBank czy kredyt gotówkowy Alior Bank jest równoznaczny z tym, że udzielany jest kredyt gotówkowy online bez zaświadczeń. To tylko jeden z wielu banków, które proponują zaciąganie kredytów gotówkowych przez internet. Dobra porównywarka kredytów gotówkowych wskaże, w których instytucjach kredytowych uzyskamy podobną ofertę.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się