Róże Powiatu Oleskiego 2019

Róże Powiatu Oleskiego 2019

We wtorek 14 stycznia podczas uroczystej gali wręczono Róże Powiatu 2019, czyli nagrody starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Uroczystość odbyła się w hali Zespołu Szkół w Oleśnie.

Galę uświetnił swoim występem zespół “Na szczęście”.

Oto tegoroczni nagrodzeni:

Wyróżnienia dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie za wspieranie szkolnych inicjatyw

_j9a5073

 • Czesław Zawierucha – prezes firmy Olespol spółka z o.o.
 • Antoni Paprocki – właściciel Kancelarii Notarialnej
 • Sylwia Respondek – prezes Spółki Akcyjnej De Silva Haus
 • Radosław Gliński – dyrektor NESTRO
 • Izabela i Tomasz – Klimza – właściciele „Centrum Ogrodniczego” w Oleśnie
 • Małgorzata Brodowa – właścicielka firmy handlowo–usługowej „Małgosia”

Januarek 2019

(dla środowiska wolontariuszy)

_j9a5099

 • Aleksandra Garus – uczennica Zespołu Szkół w Oleśnie. Przygodę z wolontariatem rozpoczęła w bardzo młodym wieku. Zaangażowała się w pomoc we Wrocławskim Hospicjum Ojców Bonifratrów dla ubogich. Poświęca swój czas seniorom w „Złotych Borkach”. Jest bardzo zaangażowana w prowadzenie drużyny harcerskiej i organizacji wielu wydarzeń w Szczepie „Feniks”.  Chętnie zdobywa wiedzę i uprawnienia z zakresu pierwszej pomocy, co bardzo umacnia jej pozycję jako wolontariuszki. Pracowała w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „ Kokotek” Hufca ZHP Lubliniec. Dwukrotnie uczestniczyła w Szlachetnej Paczce niosąc pomoc potrzebującym. Działa w radiu młodzieżowym „Strefa S” przy MDK w Oleśnie.
 • Jakub Pierzyna – uczeń klasy trzeciej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, działa jako wolontariusz. Od dziecka angażował się w pomoc sąsiadom. Bardzo lubi pomagać, wiąże nawet z tym swoje plany zawodowe. Zaangażował się w pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom w „Złotych Borkach” oraz dzieciom z rodzin patologicznych w świetlicy „Iskierka”. Sporo własnego czasu poświęca młodszym kolegom służąc pomocą w odrabianiu lekcji. Uwielbia sport i reprezentuje szkołę w biegach, koszykówce i piłce nożnej.
 • Tomasz Kornek – wikariusz w parafii Bożego Ciała w Oleśnie. Od września 2018 r. katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie. Prowadzi także lekcje religii dla najmłodszych w przedszkolu. Jego celem jest pomaganie poprzez szeroko rozumiany wolontariat: odwiedza domy dziecka, spokojnej starości, przedszkola, szpitale, hospicja. W każdy czwartek z grupą około 20 osób jedzie do “Złotych Borek”. Podczas ferii zimowych i wakacji z grupą około 25 osób realizuje wolontariat w hospicjum, jadłodajni dla bezdomnych we Wrocławiu u sióstr Elżbietanek i ojców Franciszkanów.

January 2019

za zaangażowanie i wzorową pracę społeczną

_j9a5108

 • Irena Żołędź – nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnie, 50 lat w pracy z młodzieżą, od momentu genezy szkoły. Największą radość sprawia jej praca z najmłodszymi dziećmi, którym zaszczepia miłość do muzyki, jej zrozumienia oraz umiejętności  słuchania. Dorobek pedagogiczny stanowią absolwenci, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu. Irena Żołędź jest współorganizatorem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki „PRO MUSICA VIVA”, na bazie którego powstało Młodzieżowe Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie. Irena Żołędź jest założycielką XVI edycji Festiwalu Muzykujących przedszkolaków i Muzykujących Rodzin (VI edycji), od lat jest jurorem Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych organizowanego przez powiat oleski.
 • Małgorzata Kosarga-Bednarek – nauczyciel dyplomowany, od ponad 30 lat prowadzi klasę akordeonu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Oleśnie. Jej uczniowie odnoszą liczne sukcesy w przesłuchaniach, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. A za swój największy sukces zawodowy uważa fakt, iż absolwenci klasy akordeonu, podejmują dalszą edukację muzyczną, jak również pozostają w zawodzie muzyka. Małgorzata Kosarga-Bednarek jest inicjatorką Festiwalu Kameralnych Zespołów Akordeonowych „Od duetu do nonetu”, który odbywa się cyklicznie co 2 lata od 2005 roku. Swoje umiejętności pedagogiczne, kameralne doskonali na licznych warsztatach muzycznych, kursach ogólnopolskich i międzynarodowych uczestnicząc w pracach Jury.
 • Katarzyna Skiba – nauczyciel w Zespole Szkół w Dobrodzieniu. W 2012 odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Popularyzuje pożarnictwo wśród młodzieży. Zorganizowała dwudniową spartakiadę dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Oleskiego, jest współorganizatorką Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, organizuje obozy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Polsce i za granicą jako wymianę młodzieży miedzy Polską a Niemcami. Drugą kadencję jest Prezesem OSP Dobrodzień, jest również członkinią Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz przewodniczącą Komisji ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy oddziale Powiatowym Związku  OSP RP w Oleśnie.
 • Dr Irena Koszyk – Przewodnicząca Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Inicjatorka tworzenia edukacji szkolnej na najwyższym poziomie. Doświadczenia dydaktyczne zdobywała pod okiem wybitnego pedagoga i dydaktyka dr Danuty Nakonecznej, twórczyni Towarzystwa Szkół Twórczych i Towarzystwa Szkół Aktywnych. Od lat zdobywane doświadczenie innowacyjne, pedagogiczne i organizacyjne przekazuje dyrektorom szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. opolskiego.  Autorka książek i opracowań metodycznych ukazujących najlepsze praktyki pedagogiczne. Wykładowca naukowy na Uniwersytecie Opolskim i w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Na co dzień Naczelnik Wydziału Oświaty Miasta Opola.
 • Krystyna Dworecka  – sekretarz Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego. Od wielu lat osobiście zaangażowana w szerzenie idei innowacyjności szkół województwa opolskiego. Zdobyte doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne przekazuje dyrektorom i nauczycielom podczas spotkań, szkoleń i seminariów. Zachęca do konstruktywnych, oddolnych, twórczych inicjatyw. Współredaktorka książek o tematyce pedagogicznej i innowacyjnej. Dydaktyk i wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie w małych lokalnych społecznościach idei innowacyjności, wspieranie oddolnych, często prekursorskich zmian w dziedzinie oświaty, szukanie nowych pomysłów i pokazywanie tego, co w oświacie jest dobre i sprawdzone.
 • Stefan Włoka – mieszkaniec gminy Rudniki, strażak zawodowo związany z OSP w Radłowie. Swoją czynną działalność wypełnił niezwykle ofiarnie, a z teraz dzieli się własną wiedzą pożarniczą z młodymi adeptami ochrony przeciwpożarowej. W pokoju o wymiarze 8 m² potrafi zaparkować 487 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Druh posiada niezwykłe hobby –  kolekcjonuje modele strażackie z różnych stron świata. Wielokrotnie wyróżniony i odznaczony za solidność i fachowość w swoim zawodzie.
 • Łukasz Cieśla – od 8 lat jest zatrudniony w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce. Jest pasjonatem piłki nożnej, jak i sportu w szerokim znaczeniu. Prowadzi dziecięce grupy piłkarskie, jest także trenerem seniorskiego zespołu Budowlani Strojec. Do treningów z najmłodszymi przykłada się z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Posiada uprawnienia instruktora piłki nożnej oraz licencję UEFA B przyznawaną przez Polski Związek Piłki Nożnej. Dowodem jego profesjonalizmu jest stale rosnąca liczba podopiecznych.
 • Bogdan Pawlak – od 10 lat pracuje jako trener w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce. Posiada tytuł instruktora piłki siatkowej oraz piłkarską licencję trenerską UEFA B przyznawaną przez Polski Związek Piłki Nożnej. Prowadzone przez niego drużyny biorą udział w rozgrywkach lig wojewódzkich. Uczestnicząc w targach i imprezach wystawienniczych aktywnie wspiera działania promocyjne powiatu. W natłoku tak licznych zajęć,  zawsze znajduje czas również na wspieranie przedsięwzięć powiatowych.
 • Andrzej Gąsior – właściciel Centrum Pucharowego OSCAR Wieluń, firmy rodzinnej z tradycjami, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży trofeów sportowych i biznesowych. Dzięki rzetelności i indywidualnemu podejściu do klienta, Andrzejowi Gąsiorowi zaufało wielu odbiorców z całej Polski w tym powiat oleski.
 • Tomasz Olejnik – na co dzień pracownik Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim oraz aktyny strażak jednostki OSP Gorzów Śl., za co został odznaczony brązowym krzyżem zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. Jest także aktywnym koordynatorem w pozyskiwaniu dofinansowań ze środków unijnych i innych na zakup sprzętu strażackiego, szkolenia oraz propagowanie działalności ochrony przeciwpożarowej zarówno dla jednostek OSP Gorzów Śl. jak i innych jednostek.
 • Zbigniew Gil – znawca, miłośnik przyrody i ekologii. Las i jego mieszkańcy nie mają przed nim tajemnic. Jako magister inżynier leśnictwa całe swoje zawodowe życie poświęcił lasom. Jest również zapalonym myśliwym. Gawędziarz mający zawsze w zanadrzu setki anegdot dotyczących leśnych ostępów. Od 10 lat związany jako autor z Rocznikiem Powiatu Oleskiego. Jego artykuły cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników.
 • Krzysztof Galus – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Oleśnie. Zaangażowany w szerzenie idei sportu szkolnego oraz w organizację uroczystości szkolnych i o zasięgu regionalnym. Przewodzi zespołowi nauczycieli wychowania fizycznego. Pod jego kierunkiem uczniowie co roku zdobywają czołowe lokaty w współzawodnictwie sportowym – LICEALIADA na terenie powiatu i województwa. W roku szkolnym 2017/2018 szkoła zajęła II miejsce w wojewódzkiej klasyfikacji sportowej. Krzysztof Galus to współorganizator Turnieju Mikołajkowego Trójek Siatkarskich o Puchar Dyrektora Szkoły, Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Dyrektora Szkoły czy Dnia Sportu Szkolnego.

Wyróżnienia “Róże Powiatu 2019”

_j9a5120

 • Anna Meryk – animator kultury i tradycji naszego regionu. Zawodowo jako nauczyciel i dyrektor związana ze Szkołą Podstawową w Borkach Wielkich. Anna Meryk podejmuje liczne działania promujące kulturę i tradycje śląskie. Z jej inicjatywy dużym powodzeniem cieszy się „Święto Piernika”, które promuje wypieki chatek piernikowych i pierników w czasie przedświątecznym, a odbywało się po raz dziesiąty. W ramach projektu „Boreckie dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze” zorganizowała szereg imprez dla społeczności lokalnej. Bardzo pielęgnuje zasoby Izby Tradycji Śląskiej, która z roku na rok wzbogaca się o nowe eksponaty. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borki Wielkie. Jej organizacyjne zdolności przejawiły się w realizacji polsko–czeskiego projektu „Poznajmy się”…
 • Wiktoria Grejner – mieszkanka gminy Dobrodzień, zawodniczka Klubu Karate Nidan Zawadzkie, studentka Uniwersytetu Opolskiego. Jest dwukrotną złotą medalistką Europy oraz Mistrzynią Polski w 2019 r. W ubiegłym roku brała także udział w Mistrzostwach Świata Karate WKF Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców, Santiago/Chile. Sukcesy sportowe Wiktorii Grejner są przede wszystkim efektem ogromnej pasji, ale także wielogodzinnych treningów oraz udziału w obozach i zgrupowaniach.
 • Zbigniew Szczerbik – z zamiłowania historyk, numizmatyk, zawodowo związany z Muzeum w Praszce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Stowarzyszenia muzealników Polskich – członek zarządu i Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego – wiceprezes. 20 lat związany z cyklem spotkań „Historia lokalna…”, a od 10 lat z Rocznikiem Powiatu Oleskiego, w którym publikuje wyniki swoich badań i liczne artykuły. Organizuje i prowadzi konferencje i seminaria dla młodzieży szkolnej i dojrzałej społeczności regionu. Opracował książkę „Praszka na starej pocztówce i fotografii”. Wielokrotnie uhonorowany i wyróżniony za swoje dokonania.
 • Jarosław Knaga – zastępca dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka, Kultury i Sportu w Praszce, odpowiedzialny za sprawy dotyczące sportu i kultury fizycznej. To on w znaczący sposób rozwinął życie sportowe w gminie Praszka, stawiając sobie za priorytet stworzenia bogatej oferty dla dzieci i młodzieży oraz maksymalne wykorzystanie istniejących w gminie obiektów sportowych. W dniu dzisiejszym w M-GOKiS swoje umiejętności sportowe rozwija ponad 400 sportowców, którzy szkolą się w takich dyscyplinach jak pływanie czy piłka nożna. Jarosław Knaga stworzył swój autorski program szkolenia dostosowany do lokalnych możliwości. Do współpracy pozyskał młodych trenerów, stale poszerzających swoją wiedzę. Jarosław Knaga do swoich przedsięwzięć potrafił przekonać nie tylko ludzi młodych, ale również sponsorów. Dzięki ich zaangażowaniu M-GOKiS pozyskał m.in. sprzęt sportowy oraz zwiększyła się także liczba turniejów sportowych.
 • Manfred Mosler – zawodowo związany był ze ślusarstwem. Życiowe pasje rozwinął już na emeryturze. Swoim obiektywem dokumentuje ważne wydarzenia w gminie Zębowice: kulturalne, sportowe, rekreacyjne i kościelne. Jest kronikarzem OSP Zębowice. Zawsze pogodny i życzliwe nastawiony do ludzi. W dorobku Manfreda Moslera jest dużo albumów ze zdjęciami i filmów, które służą jako pamiątki i dokumenty. Trud pana Manfreda to ogromny wkład w życie lokalnej społeczności i przyszłych pokoleń.

Laureaci “Róż Powiatu 2019”

_j9a5127

 • Marta Korzekwa – emerytowana dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie, która nadal pozostaje aktywna i zaangażowana w sprawy wioski, gminy i powiatu. Czynnie działa w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, Lokalnym kole Caritas, Stowarzyszeniu Przyjaciół Radłowa. Najbardziej widoczne są jej działania w sprawy pielęgnowania i upowszechniania kultury i historii regionu. Koordynuje działalność Koła Historyków, które działa przy radłowskiej bibliotece. Sympatycy Koła regularnie organizują spotkania, na których wspominają wiele ciekawych, dotąd nieupublicznionych kart z historii regionu. Marta Korzekwa codziennie pochyla się nad rozwojem  kultury i historii naszego regionu. Do tego pozostaje empatyczna na los drugiego człowieka, angażując się w każdą społeczną inicjatywę.
 • Leon Gnacy – urodzony w Jamach jako Erich Leo Gnatzy. Gdy ukończył 16 lat został członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach, a gdy ukończył 18 lat został Sekretarzem OSP Jamy. Leon Gnacy grał w Parafialnej Orkiestrze oraz Gminnej orkiestrze Dętej, które brały udział we wszystkich ważnych wydarzeniach parafialnych i gminnych. Po 65 latach gry w orkiestrze i osiągnięciu 80 lat życia Leon Gnacy zrezygnował z udziału w orkiestrze. Leon Gnacy przez 4 kadencje pełnił funkcję radnego w Gorzowie Śląskim. Przyczynił się do wybudowania Plebani w Kozłowicach w tzw. czynie społecznym. Był aktywnym członkiem Rady Sołeckiej w Jamach. Od 1991 roku był członkiem Zarządu DFK Gorzów Śląski. Został odznaczony licznymi medalami. Za swoje zasługi dla regionu wielokrotnie wyróżniony i odznaczony. Całe życie Leona Gnacego jest dowodem na to, że przez cały czas można być zaangażowanym w rozwój swojej gminy, będąc jednocześnie dobrym człowiekiem.
 • Grzegorz Nowałka – komendant Hufca ZHP Praszka im. Bohaterów września 1939 roku, nauczyciel z wykształcenia. Pod kierownictwem harcmistrza Grzegorza Nowałki zorganizowano podczas wakacji 36 obozów harcerskich i kolonii zuchowych, w tym dwa obozy wędrowne i zagraniczne. Największym wydarzeniem w 2019 r. roku był udział 13-osobowej reprezentacji Hufca Praszka w Światowym Zlocie Skautów Jamboree w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje ze szkołami gminy Praszka i Rudniki. Był organizatorem debaty „Europejska Opolszczyzna. Szanse i wyzwania w zakresie regionalnej współpracy transgranicznej w kontekście członkowska w UE”. Jako komendant stara się kierować pracą tak, aby działać w sposób atrakcyjny, nowoczesny, przy poszanowaniu tradycji i zasad harcerskiego wychowania. Od ponad 20 lat corocznie bierze udział w zjeździe Harcerzy Seniorów organizowanym w Praszce.

*- Zdjęcia: FotoDedyk.

Podziel się