Rozpoczęła się wycinka lasów pod obwodnicę Olesna

Rozpoczęła się wycinka lasów pod obwodnicę Olesna

Od początku roku trwają prace związane z wycinaniem drzew na powierzchni przeznaczonej pod budowę obwodnicy Olesna. W sumie planowana powierzchnia wylesienia pod obwodnicę to około 100 hektarów.

Na wycięcie drzew nie ma zbyt wiele czasu, ponieważ może trwać tylko do końca lutego, ze względu na okres ochronny.

– Wycinanie drzew na powierzchni przeznaczonej pod budowę obwodnicy Olesna zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu może być realizowane w terminie od 1 października do końca lutego (poza okresem lęgowym ptaków) – mówi Grzegorz Kimla, nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno. – Aktualnie prace rozpoczęły się na początku roku i będą realizowane do 29 lutego, dotyczy to wycinki drzew. Następnie powierzchnie te zostaną uprzątnięte z gałęzi, a drewno przygotowane do wywozu. Kolejny etap rozpocznie się po 1 października.

Nadleśnictwo chce zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

– Zależy nam, aby prace związane z wylesieniem wykonać w możliwie długim dystansie czasowym z jednoczesnym rozproszeniem lokalizacji. Tak, aby dotrzymać nałożone na nas terminy i zminimalizować drastyczność ich wpływu na środowisko – komentuje Grzegorz Kimla.

img-20200220-wa0007Podczas wycinku, obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu do lasu.

– Zgodnie z art. 26 ust. 3 Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu między innymi na powierzchnie, na których wykonywane są czynności związane z pozyskaniem drewna. Powierzchnie takie są oznakowane stosownymi tablicami, na których również zawarta jest informacja o czasookresie, w którym zakaz obowiązuje. Zakaz wstępu dotyczy wszystkich osób postronnych i wprowadzony jest wyłącznie w trosce o ich bezpieczeństwo – dowiadujemy się w nadleśnictwie.

W związku z pracami wykonywanymi w lesie czasowo zamknięta została chętnie uczęszczana przez pieszych i rowerzystów ścieżka edukacyjna “Przez Oleskie Bory”.

Przypominamy

Obwodnica Olesna ma zostać wybudowana w wariancie północnym i będzie mieć niespełna 25 kilometrów. Będzie ona odcinkiem drogi ekspresowej S11, która docelowo ma mieć ponad 550 kilometrów długości. Korytarz tej drogi w większości prowadzi śladem obecnej drogi krajowej nr 11. Droga ekspresowa S11 ma być jedną z najważniejszych dróg prowadzących z północy na południe Polski (Kołobrzeg-Poznań-Bytom).

Wariant północny obwodnicy Olesna będzie przebiegać w większości lasami, dlatego trzeba wyciąć ich sporą powierzchnię.

Jedyny węzeł w gminie Olesno znajdować się będzie przy ulicy Gorzowskiej, a to oznacza, że węzeł jednej z najważniejszych dróg ekspresowych w Polsce będzie zlokalizowany kilkaset metrów od oleskiej strefy inwestycyjnej, co ma zwiększyć wartość lokalnych terenów.

Damian Pietruska

Zdjęcia: Nadleśnictwo Olesno

Podziel się