Komunikat Burmistrza Olesna

Komunikat Burmistrza Olesna

KOMUNIKAT

Burmistrza Olesna

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 roku, poz. 65) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Oleśnie Zarządzeń Burmistrza Olesna z dnia 26 lutego 2020 roku: nr 16.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz nr 19.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

Podziel się