Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z ogłoszeniem na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniem koronawirusem, od 16 marca 2020 r. do odwołania, wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Mając na uwadze aktualną sytuację, wprowadza się całkowite ograniczenie bezpośredniego przyjmowania i załatwiania spraw przez petentów.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i w trosce o Państwa zdrowie, prosimy o powstrzymanie się od załatwiania spraw osobiście.

Wszystkie sprawy pilne, będą załatwiane po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 34 359 78 41 do 44, Urząd Stanu Cywilnego – 34 358 20 06 lub drogą elektroniczną  – gmina@olesno.pl lub olesno.opo@gminy.pl.

Wszystkich Mieszkańców proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze, samotne lub nie w pełni samodzielne. Jeżeli w Państwa ocenie, osoby te potrzebują pomocy, prosimy o kontakt  telefoniczny  do Urzędu Miejskiego lub Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki


Z dniem 16.03.2020 r. kasa Urzędu Miejskiego w Oleśnie jest nieczynna do odwołania.

Wszelkie opłaty na konto Urzędu Miejskiego można zrobić przelewem na odpowiedni numer konta:

– podatki 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894,

– odpady komunalne na indywidualny numer rachunku lub 25 1050 1504 1000 0023 6685 4913.

Wykaz numerów kontaktowych do Urzędu Miejskiego w Oleśnie:

 1. Sekretariat Urzędu Miejskiego – 34 3597841 do 44, e-mail: gmina@olesno.pl lub olesno.opo@gminy.pl,
 2. Sekretarz Gminy – 34 3509153, e-mail: jw@olesno.pl,
 3. Wydział OgólnoOrganizacyjny:
 1. Wydział Finansowy:
 • Podatki od nieruchomości i środków transportu – 34 3509157,
 • Kasa – wpłaty i wypłaty gotówkowe – 34 3509158,
 • Obsługa finansowo-księgowa Urzędu – 34 3509159, e-mail: emachnik@olesno.pl,
 1. Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 • Decyzje o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego – 34 3509161, e-mail: jank@olesno.pl,
 • Inwestycje gminne, utrzymanie dróg gminnych – 34 3509162,
 • Wycinka drzew, szkody rolnicze, programy rozwoju obszarów wiejskich, ochrona środowiska – 34 3509163
 • Gospodarka odpadami – 34 3509178, e-mail: im@olesno.pl,
 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami:
 • Podziały i rozgraniczenia gruntów, regulacje stanu prawnego nieruchomości – 34 3509164, e-mail: ar@olesno.pl,
 • Sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości, nazwy ulic i numeracja porządkowa budynków, mieszkania komunalne i socjalne, 34 3509165 lub 343509185,
 1. Wydział Spraw Obywatelskich:
 • Wydawanie dowodów osobistych, zameldowania i wymeldowania – 34 3509166, e-mail: gizelapakula@olesno.pl,
 1. Urząd Stanu Cywilnego – 34 3582006, e-mail: rmicer@olesno.pl,
 2. Wydział Edukacji – 34 3509169, e-mail: jw@olesno.pl,
 3. Wydział Spraw Europejskich i Promocji Gminy:
 1. Straż Miejska:
 • Ochrona porządku publicznego, kontrola czystości i ruchu drogowego – Strażnicy Straży Miejskiej – 34 3509168, e-mail: klatocha@olesno.pl

*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się