Dawne Mapy – Muzeum w Praszce

Dawne Mapy – Muzeum w Praszce

Dawne mapy – zabytki kartograficzne ze zbiorów Muzeum w Praszce

Kartografia stanowi ważną część działu historycznego Muzeum w Praszce. W skład zbioru wchodzą: mapy i plany związane nie tylko z Gminą Praszka. Wystawa prezentuje wybrane egzemplarze. Na ekspozycji prezentowane są mapy, które pokazujemy po raz pierwszy, lub też były pokazywane bardzo rzadko. Można więc podziwiać jeden z najnowszych nabytków Muzeum, a mianowicie Odrys Planu gruntów wsi Gana powstały w 1938 roku z wcześniejszej mapy z 1851 roku. Ponadto na wystawie pokazujemy mapę Zachodnie Granice Polski z 1919 roku – przygotowaną na Kongres Pokojowy w Wersalu oraz Mapę Rzeczypospolitej z 1791 roku.

Wystawę przygotowano w ramach obchodów 40-lecia Muzeum w Praszce. Możną ja zwiedzać w okresie od 5 maja do 30 sierpnia 2020 roku.


Na podstawie Zarządzenia nr 02.2020 Dyrektora Muzeum w Praszce z dn. 04.05.2020 r. oraz po konsultacjach z Burmistrzem Praszki i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie, od 5 maja następuję otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających.

Do odwołania zawiesza się wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeum oraz udostępnianie księgozbioru biblioteki muzealnej.

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA ZWIEDZANIA MUZEUM W PRASZCE

W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID–19

Od dnia 5 maja 2020 roku następuje otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających, w ograniczonym zakresie, na następujących zasadach:

1. Jednocześnie na terenie muzeum może przybywać do 5 zwiedzających;

2. Każdy pracownik muzeum oraz każdy zwiedzający ma obowiązek mieć założoną maseczkę lub inny materiał, zasłaniający usta i nos;

3. Każdy wchodzący do muzeum ma obowiązek dokonywać dezynfekcji rąk przy pomocy przygotowanego środka pod nadzorem pracownika muzeum;

4. Podczas zwiedzania muzeum należy zachowywać odpowiedni bezpieczny dystans min. 1,5 metra między osobami;

5. Wprowadza się nowe godziny zwiedzania, a mianowicie między godziną 900 a 1400 od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę muzeum będzie nieczynne;

Podziel się