Instrumenty Muzyczne – Muzeum w Praszce

Instrumenty Muzyczne – Muzeum w Praszce

Muzeum w Praszce serdecznie zaprasza na wystawę pt. „Instrumenty muzyczne
z kolekcji Muzeum w Praszce”.

Początki tworzenia kolekcji sięgają końca lat 90. XX wieku, kiedy to w naszym muzeum zorganizowano dwie wystawy pt. „Instrumenty dęte XX wieku” (maj-czerwiec 1998) oraz „Instrumenty strunowe” (wrzesień-grudzień 1999) ze zbiorów pochodzącego z Żytniowa Mariana Sieradzkiego. Swoje życie zawodowe związał on z górnictwem, natomiast pasję życiową poświęcił instrumentom muzycznym oraz orkiestrom dętym. Z jego inicjatywy Muzeum w Praszce otrzymało fragment Jego dużej kolekcji, gromadzonej niemal przez całe życie.

Na wystawie prezentujemy m.in.: konrabas, banjo, mandolinę z firmy Joachima Tielke, cytry, trąbki – m.in. z firmy Franciszka Niewczyka z Lwowa, tubę, helikon, tenor, puzon flety itp.  Do naszych zbiorów trafiło pianino z firmy G.Lappenberga i harmonia nożna z firmy Michała Szkielskiego. Dodatkowo na wystawie prezentujemy fragment zbioru wydawnictw nutowych z I połowy XX wieku. Pochodzą one od wieloletniego organisty parafii pw. WNMP w Praszce Romualda Subocza.

Wystawę przygotowano w ramach obchodów jubileuszu 40-lecia Muzeum w Praszce. Można ją zwiedzać w okresie od 5 maja do 30 października 2020 roku.


Na podstawie Zarządzenia nr 02.2020 Dyrektora Muzeum w Praszce z dn. 04.05.2020 r. oraz po konsultacjach z Burmistrzem Praszki i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie, od 5 maja następuję otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających.

Do odwołania zawiesza się wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeum oraz udostępnianie księgozbioru biblioteki muzealnej.

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA ZWIEDZANIA MUZEUM W PRASZCE

W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID–19

Od dnia 5 maja 2020 roku następuje otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających, w ograniczonym zakresie, na następujących zasadach:

1. Jednocześnie na terenie muzeum może przybywać do 5 zwiedzających;

2. Każdy pracownik muzeum oraz każdy zwiedzający ma obowiązek mieć założoną maseczkę lub inny materiał, zasłaniający usta i nos;

3. Każdy wchodzący do muzeum ma obowiązek dokonywać dezynfekcji rąk przy pomocy przygotowanego środka pod nadzorem pracownika muzeum;

4. Podczas zwiedzania muzeum należy zachowywać odpowiedni bezpieczny dystans min. 1,5 metra między osobami;

5. Wprowadza się nowe godziny zwiedzania, a mianowicie między godziną 900 a 1400 od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę muzeum będzie nieczynne;

Podziel się