Maszyny do Pisania – Muzeum w Praszce

Maszyny do Pisania – Muzeum w Praszce

Maszyna do pisania – symbol biura XX wieku

Maszyna do pisania to urządzenie, które odegrało znaczącą rolę w historii ludzkości. W 1868 r. Christopher Latham Sholes zarejestrował patent na maszynę do pisania. Przez ponad 100 lat odgrywała ona znaczącą rolę nie tylko pod względem technicznym, ale wpłynęła także na zmiany w życiu społecznym i kulturalnym. Dzięki maszynie do pisania zmienił się system pracy biurowej i powstał nowy zawód maszynistki, co pozwoliło wielu kobietom podjąć pracę zawodową. Pojawiła się łączność telegraficzna.

Zasadniczy okres produkcji maszyn to lata 1896-1980. Około roku 1902 wprowadzono maszyny elektryczne, które używane były praktycznie do lat 80. XX w. Wówczas stopniowo zaczęły być wypierane przez pojawiające się pierwsze modele komputerów. Maszyna do pisania przeszła do historii.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Muzeum w Praszce. Można obejrzeć m.in. modele takie jak:

ERIKA 5  – przenośna maszyna do pisania dźwigniowo-czcionkowa, walizkowa, VEB Mechanik, Drezno, Niemcy (NRD). Typowa maszyna przenośna o konstrukcji i formie w przedwojennej stylistyce: koliste klawisze, czarne lakierowanie, złocone napisy. Jako walizkowa maszyna przenośna jest przymocowana do płyty stanowiącej dno walizki. Konstrukcję modelu 5 Eriki opracowano w 1928 r. Znakowana zielono-złotym znakiem firmowym S & N (Seidel et Naumann).

IDEAL – model pierwszej niemieckiej maszyny biurowej z klasyczna klawiaturą czterorzędową. Firma Fahrrader- und Nahmaschinenfabrik Seidel & Naumann AG w Dreźnie wprowadziła ją do produkcji w 1900 roku wg amerykańskiego patentu E.E. Barneya i F. Tannera z 1897 r. Znakowana zielono-złotym znakiem firmowym S & N (Seidel et Naumann).

URANIA- Niemcy – 1920-1929. Maszyny Urania były produkowane w Dreźnie przez firmę Clemens Mueller AG . Żeliwny korpus ma boczne i tylne otwory, przez które można zobaczyć mechanizm, za pomoca którego maszyna pracuje. Na wagonie widoczna jest nazwa marki URANIA, wydrukowana pogrubionymi złotymi literami. Klawiatura składa się z okrągłych elementów, z białym tłem i czarnymi symbolami.

ŁUCZNIK 1301 – przenośna maszyna dźwigniowo-czcionkowa, Zakłady Metalowe im. Generała Waltera, Radom. Łuczniki były wytwarzane na licencji szwedzkich maszyn Facit w latach 1969 – 1990. To ostatnie maszyny do pisania produkowane w Polsce, a zarazem jedne z ostatnich ręcznych i elektrycznych produkowanych na świecie.

IBM 6747 – 2 – elektroniczna maszyna głowicowa z głowicą sferyczną, biurowa. International Business Machines Corporation oddział IBM Nederland, N.V. Amsterdam, Holandia, 1984 r. Tradycje IBM (USA) sięgają XIX wieku. Firma została założona w 1911 r. z połączenia wcześniej istniejących wytwórni, obecną nazwę nosi od 1924 r. Jej produkcja maszyn do pisania datuje się od lat 1933-35, tj. od wykupienia firmy Electromatic Typewriters Inc. w Rochester (USA), która od 1925 r. wytwarzała maszyny elektryczne.

Wystawa została przygotowana w ramach Cyklu „Ciekawostki z Działów Muzeum w Praszce”. Ekspozycję można oglądać do końca sierpnia 2020 r.


Na podstawie Zarządzenia nr 02.2020 Dyrektora Muzeum w Praszce z dn. 04.05.2020 r. oraz po konsultacjach z Burmistrzem Praszki i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie, od 5 maja następuję otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających.

Do odwołania zawiesza się wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeum oraz udostępnianie księgozbioru biblioteki muzealnej.

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA ZWIEDZANIA MUZEUM W PRASZCE

W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID–19

Od dnia 5 maja 2020 roku następuje otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających, w ograniczonym zakresie, na następujących zasadach:

1. Jednocześnie na terenie muzeum może przybywać do 5 zwiedzających;

2. Każdy pracownik muzeum oraz każdy zwiedzający ma obowiązek mieć założoną maseczkę lub inny materiał, zasłaniający usta i nos;

3. Każdy wchodzący do muzeum ma obowiązek dokonywać dezynfekcji rąk przy pomocy przygotowanego środka pod nadzorem pracownika muzeum;

4. Podczas zwiedzania muzeum należy zachowywać odpowiedni bezpieczny dystans min. 1,5 metra między osobami;

5. Wprowadza się nowe godziny zwiedzania, a mianowicie między godziną 900 a 1400 od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę muzeum będzie nieczynne;

Podziel się