Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15,wywieszono na okres od 20 lipca 2020r. do 09 sierpnia 2020r. wykaz  nieruchomości  przeznaczonej do oddania w użyczenie – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.73.2020r. z dnia 17 lipca 2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nr 11 lub 12 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tel. 34 3594004 lub znaleźć na stronach internetowych: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

mgr inż. Artur Tomala

Podziel się