• Home »
  • Informacje »
  • Brak zgody na sprzedaż piwa rzemieślniczego na Solnym Rynku w Oleśnie – mieszkańcy piszą petycję do burmistrza

Brak zgody na sprzedaż piwa rzemieślniczego na Solnym Rynku w Oleśnie – mieszkańcy piszą petycję do burmistrza

Brak zgody na sprzedaż piwa rzemieślniczego na Solnym Rynku w Oleśnie – mieszkańcy piszą petycję do burmistrza

O interwencję poprosił nas oleski przedsiębiorca, który rok temu sprzedawał piwo rzemieślnicze i lody na Solnym Rynku w Oleśnie – Abstrakcja BeerTruck. W tym roku jednak jego działalność nie może być kontynuowana, bo nie uzyskał od gminy pozwolenia na dzierżawę terenu (Solny Rynek), na którym miała się odbywać owa działalność. Brak pozwolenia ze strony gminy wywołał burzę w internecie, a mieszkańcy Olesna podpisują petycję do burmistrza Olesna o zezwolenie na pracę Abstrakcji w tym miejscu. Pod internetową petycją podpisało się już ponad 670 mieszkańców (stan na 21.07.2020).

Brak zezwolenia na dzierżawę

Sprawę szczegółowo opisał nam Paweł Wajsprych, właściciel firmy:

– Od początku czerwca staraliśmy się o pozwolenie na sprzedaż alkoholu na Solnym Rynku w Oleśnie (tak jak w ubiegłym roku). Po uzyskaniu akceptacji przez oleski sanepid i dopuszczeniu do sprzedaży piwa oraz lodów, nie spodziewałem się, że jeszcze może coś nas zaskoczyć. Okazało się, ze burmistrz nie wyraził zgody na sprzedaż alkoholu na Solnym Rynku, nie podając żadnego argumentu.

Nie rozumiemy stanowiska, jakie obrał w stosunku do nas burmistrz i nie potrafimy pogodzić się z podjętą przez niego decyzją, dlatego prosiliśmy o spotkanie. Niestety, sekretarka pana burmistrza telefonicznie poinformowała nas o tym, że włodarz naszego miasta nie widzi potrzeby spotkania się z nami, ponieważ zdania nie zmieni, a wszystko, co miał do powiedzenia zawarł w liście.

Pragniemy przekazać Wam, dlaczego nie zgadzamy się z opinią, która sprowadza naszą działalność do typowego miejsca wzmożonego spożycia alkoholu.

1.  Abstrakcja ma w swojej ofercie jedynie niskoprocentowy alkohol. Nie znajdziesz u nas wódki, wina oraz wyrobów tytoniowych. TO JEDYNE TAKIE MIEJSCE W OLEŚNIE.
2. W poprzednim sezonie nikt, kto przebywał na terenie Abstrakcji, pijąc nasze piwo nie doprowadził się do stanu znacznego upojenia alkoholowego.
3. Nasi Klienci to młodzi ludzie, którzy przychodzą spędzić w tym miejscu czas z przyjaciółmi, zjeść lody i przy okazji napić się rzemieślniczego piwa.
4. Ceny piwa, ze względu na ich rzemieślniczy charakter, zdecydowanie przewyższają ceny piwa dużych koncernów, które dostępne są we wszystkich lokalach w Oleśnie, co sprawia, że nie trafiają do nas osoby chcące upoić się alkoholem, wprowadzając się w stan nietrzeźwości.
5. Abstrakcję odwiedzają rodziny z dziećmi oraz swoimi czworonożnymi pupilami- spędzają czas na świeżym powietrzu, spożywając lody.
6. Inicjatywa powstała bez użycia środków publicznych (dotacji). Była finansowana jedynie z prywatnych środków.

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Sylwestra Lewickiego, burmistrza Olesna. Oto odpowiedź, którą otrzymaliśmy:

– Informujemy, że brak zgody na oddanie części powierzchni Solnego Rynku w Oleśnie w dzierżawę z przeznaczeniem na sprzedaż napojów alkoholowych w ruchomym punkcie sprzedaży, podyktowana jest aktualnym stanem prawnym w tym zakresie.

Solny Rynek jest miejscem publicznym w którym ustawowo zabrania się spożywania napojów alkoholowych (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Również nasze prawo lokalne nie pozwala aktualnie na wydanie takiej decyzji. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/313/13 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 23.10.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego zabrania się sprzedaży tam napojów alkoholowych.

Z kolei Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/392/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, ustanawia takie odstępstwo jedynie w trakcie imprez kulturalnych, pikników, festynów, obchodów Dni Olesna organizowanych przez Urząd Miejski w Oleśnie lub Miejski Dom Kultury w Oleśnie.

Złożony wniosek nie dotyczy żadnej z powyższych okoliczności, a zatem brak jest podstaw do tworzenia dalszych odstępstw.

Niezależnie od powyższego, należy wskazać, iż w związku z uzyskaniem pozytywnej decyzji Sanepidu, wnioskodawca może ubiegać się o uzyskanie pozwolenia w innej lokalizacji, np. usytuowanej na nieruchomości prywatnej, nie mającej charakteru publicznego, jak również możliwe jest wnioskowanie do Radnych Rady Miejskiej w Oleśnie o zmianę treści powyższych uchwał.


Sprzedaż piwa rzemieślniczego i lodów na Solnym Rynku miała odbywać się sezonowo, tylko w okresie letnim. Nawet jeśli strony dojdą do porozumienia, część sezonu już minęła. Można jedynie mieć nadzieję, że amatorzy lodów i złocistych trunków znajdą jeszcze dla siebie dogodne miejsce w Oleśnie.

Damian Pietruska

Podziel się