Olesno z klimatem

Olesno z klimatem

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno jeszcze nie został przyjęty przez Radę Miejską w Oleśnie (trwają konsultacje – zachęcamy do udziału – link), ale już trwają prace związane z wdrożeniem kilku jego elementów!

Rozpoczęły się prace w Dużym Parku. Co się zmieni? Przede wszystkim z parku zniknie asfalt – za wyjątkiem ulicy H. Brodatego i krótkiego odcinka wjazdowego dla osób niepełnosprawnych – istniejące ścieżki asfaltowe zostaną zamienione na ścieżki z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej. Będą tam też płyty betonowe – ale na powierzchni zaledwie 45 m².

Uspokajamy też mieszkańców co do wycinki drzew – wyciętych zostanie ledwie 26 drzew – wyłącznie okazy suche, schorowane – zagrażające bezpieczeństwu. Każde drzewo przeznaczone do wycinki zostało zbadane przez ekspertów przyrodników: ornitologa, chiropterologa, botanika i dendrologa – dopiero ich pozytywna opinia przesądziła o wycince. Z parku znikną również niebezpieczne dla owadów lampy parkowe – zostaną zastąpione przez ,,zimne” lampy LED, które dodatkowo nie powodują zanieczyszczenia świetlnego.

Prace w parku to przede wszystkim nowe nasadzenia: 64 szt. nowych drzew (lipy, klony, buki, brzozy, kasztanowce), ponad 1100 szt. nowych krzewów (głóg, dereń, jaśminowiec, porzeczka, barwinek) i absolutny rekord: ponad 4,5 tys. szt. bylin (zawilec, kosaciec, sasanka, parzydło, miodunka, kopytnik i wiele innych.). Obok nasadzeń – budki dla ptaków, owadów i nietoperzy!

Park będzie pełnił funkcje edukacyjne – na te potrzeby w samym centrum parku zostanie przygotowana specjalna przestrzeń dla lekcji przyrodniczych w terenie – ścieżka edukacyjna z tablicami poświęconymi zagadnieniom bioróżnorodności i georóżnorodności w Oleśnie.


Projektujemy też kilka nowych ,,zielonych” inwestycji – w tym tygodniu zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW na dofinansowanie rewitalizacji Małego Parku, który po realizacji zadania ma stać się ,,wyspą siedliskową” z modelowymi strefami nektarodajnymi i spadziodajnymi, wzdłuż których prowadzić będzie ścieżka edukacyjna. Zadanie przewiduje również likwidację zasklepień lub uszczelnień gruntu – poprzez demontaż dotychczasowych betonowych nawierzchni utwardzonych nieprzepuszczalnych i zastąpienie ich nowymi nawierzchniami przepuszczalnymi z naturalnych materiałów, przechwytywanie i zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstania, zielone ściany – obsadzenie roślinami istniejących ogrodzeń.

Park ma zostać połączony korytarzami ekologicznym z projektowanymi w granicach miasta nowymi nasadzeniami drzew – łącznie ok. 160 szt. – na ul. Wachowskiej, Słonecznej, Wronczyńskiej, Konopnickiej, Wielkie Przedmieście, Klonowej oraz na placach przy ul. Dworcowej (przy bibliotece miejskiej) oraz na placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Realizacja tych zamierzeń uzależniona jest od pozyskania finansowania – ale nawet jeśli nie uda się w tym naborze – będziemy próbować w kolejnych!


Gmina Olesno wspólnie z Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych w Borkach Wielkich będzie brać udział w rewitalizacji Parku Wiejskiego przy kościele w Borkach Wielkich – jeśli tylko uda się pozyskać finansowanie (mamy duże szanse – ocena wniosku prawie się zakończyła) również w tym parku pojawią się nowe nasadzenia (drzewa i byliny), znikną betonowe chodniki zastąpione ścieżkami z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej oraz powstanie ogród deszczowy.

To nie wszystkie ,,zielone” plany miasta – przygotowywany jest kolejny duży ,,zielono – niebieski” projekt z elementami promowania elektromobilności – szczegóły wkrótce!

klasztor_borki_wlk


*- Informacja i zdjęcia: Urząd Miejski w Oleśnie.

Artykuł sponsorowany.

Podziel się