Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na Opolszczyźnie

Rośnie liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na Opolszczyźnie

W opolskich placówkach ZUS zgłoszonych jest 17,2 tys. cudzoziemców. Po wiosennym odpływie spowodowanym zamrożeniem wielu dziedzin gospodarki widać tendencję wzrostową. W całym kraju liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS sięga 658 tysięcy.

Wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w Polsce miała epidemia koronawirusa. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na przełomie sierpnia i września wyniosła 658,2 tys., czyli o 30 tys. osób więcej niż w lipcu.

– Po kilku chudszych miesiącach w zgłaszaniu przez pracodawców do ZUS osób z innym paszportem niż polski, od lipca to się zmienia. W naszym regionie jeszcze na początku maja, do ubezpieczeń społecznych zgłoszonych było 15,6 tysięcy cudzoziemców i była to najniższa liczba od kilka lat. Teraz to ponad 17 tysięcy obcokrajowców – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Największy spadek liczby ubezpieczonych tej wiosny w porównaniu do wcześniejszych miesięcy widać było w przypadku obywateli ukraińskich. Teraz jednak sytuacja wraca do stanu sprzed ogłoszenia w Polsce epidemii. Obecnie w skali kraju najwięcej cudzoziemców zgłoszonych do ZUS pochodzi z Ukrainy – 480,9 tys. (od lipca do końca sierpnia liczba obywateli tego kraju wzrosła o ponad 27 tys.) Na drugim miejscu są Białorusini – 44,1 tys. Na trzecim – Gruzini – 10,5 tys.

– W województwie opolskim najliczniejszą grupą legalnie pracujących cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Opolscy pracodawcy zadeklarowali opłacanie składek za ponad 14,8 tysięcy osób z paszportem tego kraju. Ponadto na początku września na terenie naszego województwa 151 Ukraińców prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą – mówi Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Pracodawcy z regionu odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne za przedstawicieli 56 państw. Po obywatelach Ukrainy najwięcej jest Mołdawian – 509, następnie Białorusinów – 358 i Gruzinów – 252. Jest ponadto 132 Niemców i 91 Bułgarów.


*- Informacja: ZUS. Zdjęcie: pixabay.com

Podziel się