Łączenie spółek – co warto wiedzieć?

Łączenie spółek – co warto wiedzieć?

Jeśli jesteś właścicielem spółki, być może myślisz o jej restrukturyzacji albo chciałbyś dokonać fuzji z inną firmą. Możesz także zastanawiać się, czy korzystne byłoby dla ciebie przejęcie działalności gospodarczej lub inne rodzaje działań, służących stworzeniu nowego oblicza twojego własnego przedsiębiorstwa. W każdym z tych przypadków powinieneś jednak zapoznać się z najważniejszymi kwestiami prawnymi, które go dotyczą.

Łączenie spółek handlowych

W Polsce kwestię łączenia się spółek handlowych reguluje Kodeks spółek handlowych. Dotyczy on osób prawnych, czyli spółek handlowych, spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych. Spółki cywilne nie mogą dokonać tego typu łączenia, gdyż nie posiadają osobowości prawnej. Co ważne, istnieje możliwość łączenia spółek w upadłości lub likwidacji.

Przejęcie lub fuzja – czym się różnią?

Przekształcenia spółek polegać mogą na różnorodnych sposobach przenoszenia majątku. W zależności od tego, jaki sposób zostanie wybrany i jaki podmiot zostanie na koniec utworzony, możemy mieć do czynienia z przejęciem lub fuzją.

Przejęcie następuje wówczas, gdy cały majątek przenoszony jest z jednego podmiotu, na drugi. W ten sposób następuje podwyższenie kapitału zakładowego, które jest potwierdzone odpowiednim dokumentem. Następnie spółka, która przeniosła swój majątek, zostaje wykreślona z rejestru przedsiębiorców, co oznacza koniec jej istnienia. Z przejęcia mogą skorzystać spółki kapitałowe.

Fuzja polega z kolei na przeniesieniu dwóch majątków dwóch przedsiębiorstw (spółek kapitałowych, osobowych lub partnerskich) na trzecie, nowo powstałe przedsiębiorstwo, które musi mieć formę prawną spółki kapitałowej. Przeniesienie to i powstanie nowej spółki związane jest z jej wpisem do rejestru przedsiębiorców, a także z wykreśleniem z tego rejestru dwóch macierzystych spółek. Tym samym początkowe firmy przestają istnieć.

Jak wyglądają przekształcenia spółek?

Restrukturyzacja spółki zaczyna się od fazy planowania oraz audytu. Dzięki temu zbierane są dokumenty i informacje, które pozwalają ocenić stan poszczególnych podmiotów, planujących przekształcenia. Dzięki dogłębnej analizie możliwe jest oszacowanie potencjalnych zysków i strat. Co więcej, już na pierwszym etapie możliwe jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, a także ich naprawienie.

Kolejny etap przekształcania spółek to planowanie najlepszych posunięć na podstawie przeprowadzonego audytu. Dzięki współpracy z Kancelarią Prawną RPMS Staniszewski & Wspólnicy na tym etapie zostaną dokonane najbardziej optymalne postanowienia, które zaowocują przygotowaniem dokumentacji. Etap decyzyjny to także pora na negocjacje, które pozwalają na uzyskanie bardziej korzystnych warunków.

Kolejnym etapem jest finalizacji, czyli postępowanie prawne, polegające na rejestracji nowej firmy (lub podwyższeniu kapitału zakładowego), a także na wykreśleniu jednej lub obu macierzystych spółek z rejestru przedsiębiorstw.

Dlaczego warto zaufać kancelarii prawnej podczas przekształcania spółek?

Podjęcie decyzji o przekształceniu spółki to dopiero pierwszy etap całego, długiego procesu. Powierzenie go w ręce profesjonalistów może być doskonałym pomysłem na przyspieszenie wszystkich procedur, ale także na uniknięcie błędów. Co więcej, dzięki doradztwu prawników, nowo powstała spółka będzie mogła cieszyć się powodzeniem i świetna obsługą już od pierwszych dni funkcjonowania.


*- Artykuł sponsorowany.

Podziel się