Uczniowie z Dobrodzienia będą się szkolić za granicą

Uczniowie z Dobrodzienia będą się szkolić za granicą

Zespół Szkół w Dobrodzieniu po raz kolejny przystąpił do konkursu wniosków na mobilność uczniów w ramach programu Erasmus+.

Podjęte starania zaowocowały sukcesem i kolejny projekt zagranicznych staży dla młodzieży Zespołu Szkół w Dobrodzieniu jest realizowany pod nazwą “Otwarci na rozwój kompetencji”.

Głównym celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZS w Dobrodzieniu oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji językowych przez 45 uczniów w czasie odbywania praktyk w europejskich przedsiębiorstwach w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Niestety czas i obostrzenia okresu pandemii odbiły się echem również w obszarze realizacji niektórych zadań projektowych, które zostaną zrealizowane w terminie późniejszym, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami.

Na chwilę obecną udało się przeprowadzić jedno z przedsięwzięć – procedurę rekrutacji. Obecnie młodzież oczekuje na zajęcia przygotowujące do mobilności oraz na samą możliwość wyjazdu.

– Realizacja kolejnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ pozwoli nam na podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwinięcie oferty edukacyjnej naszej szkoły – mówi dyrektor Joachim Wloczyk. – Nie bez znaczenia jest wzrost potencjału organizacji partnerskich w zakresie mobilności zagranicznych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry placówki w zakresie tworzenia i realizacji projektów unijnych.

 Uczniowie korzystający z programu mają okazję podszkolić języki obce, poznać zasady panującej na europejskim rynku pracy i zdobyć praktyczne umiejętności poza lokalnym rynkiem pracy.

– Z roku na rok otwieramy się na nowe, europejskie wyzwania. Projekt ten wpłynie również pozytywnie na zdawalność egzaminów zawodowych, gdzie w rankingach nasza szkoła od lat zajmuje wysokie miejsce – mówi Joanna Nos-Siemiątkowska, koordynatorka projektu.


*- Informacja i zdjęcia: ZS Dobrodzień. Zdjęcia pochodzą z poprzednich edycji programu.

Podziel się