Uroczyste pożegnanie zasłużonego oficera – mł. bryg. Ireneusza Leńca

Uroczyste pożegnanie zasłużonego oficera – mł. bryg. Ireneusza Leńca

W środę 24 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Ireneusza Leńca, zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oleśnie.

Mł. bryg. Ireneusz Leniec służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Oleśnie rozpoczął 1 lutego 1990 r. W 1992 r. jako pomocnik przodownika roty, został skierowany do działań związanych z gaszeniem pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

1 sierpnia 2008 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Oleśnie. W okresie swej długoletniej oraz ofiarnej służby w pożarnictwie zdobył duże doświadczenie zawodowe i wykazał się aktywnością zawodową oraz odpowiedzialnością w wykonywaniu nałożonych zadań służbowych.

– Pełniąc służbę na stanowisku zastępcy jednostki ratowniczo-gaśniczej odznaczał się wysoką dyspozycyjnością związaną z zajmowanym stanowiskiem, odpowiedzialnością za podejmowane decyzje oraz wysokim stopniem zdyscyplinowana – czytamy na oficjalnej stronie KP PSP Olesno. – Wyróżniał się sumiennością, zaangażowaniem oraz bardzo dobrą umiejętnością działania w trudnych warunkach. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, manewrach i zawodach sportowo-pożarniczych. Osobistym zaangażowaniem oraz ofiarnością i odwagą wykazał się w czasie dowodzenia trudnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi.

Niejednokrotnie angażował się w wiele prac wychodzących poza zakres jego obowiązków służbowych. Wiele swojej pracy włożył w przebudowę oraz modernizację obiektów oraz pomieszczeń tutejszej jednostki.

Chętnie angażował się w działalność społeczną. Przekazywał swoje doświadczenie i nabytą wiedzę aktywnie włączając się w prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy PSP i strażaków ratowników OSP, a także pogadanek oraz pokazów związanych z ratownictwem i ochroną przeciwpożarową, organizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z młodszymi współpracownikami. Ponadto chętnie pomagał oraz służył wsparciem działaczom jednostek OSP w realizacji zadań statutowych.

brygadier1


*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się