Symboliczne wbicie pierwszej łopaty przy budowie obwodnicy Olesna

Symboliczne wbicie pierwszej łopaty przy budowie obwodnicy Olesna

W piątek 19 marca symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty przypieczętowano rozpoczęcie prac w terenie przy budowie obwodnicy Olesna. Zakończenie inwestycji planowane jest w czwartym kwartale 2022 roku.

Przypominamy, 18 grudnia 2020 roku wojewoda opolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co w praktyce oznaczało, że można rozpocząć prace budowlane w terenie. Wykonawca inwestycji po przekazaniu placu budowy przystąpił do prac przygotowawczych. Geodeci wytyczyli przebieg drogi w terenie, przeprowadzono wycinkę drzew i rozpoczęto odhumusowanie terenu budowy.

Obwodnica Olesna będzie drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 25 kilometrów. W ramach inwestycji mają powstać aż 24 obiekty mostowe i węzeł Olesno na ulicy Gorzowskiej z dwoma rondami. Przewiduje się także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę aż 667 milionów złotych!

Obwodnica Olesna ma być częścią drogi ekspresowej nr 11, która docelowo ma mieć długość 550 kilometrów i łączyć Śląsk z polskim wybrzeżem. To więc droga kluczowa dla komunikacji całego kraju, łącząca północ z południem Polski.


Na zdjęciu miejsce, w którym ma powstać oleski węzeł z dwoma rondami.

Podziel się