Czy ZUS wypłaca więcej zasiłków pogrzebowych niż rok temu?

Czy ZUS wypłaca więcej zasiłków pogrzebowych niż rok temu?

Opolski ZUS porównał ilość wniosków o wypłatę zasiłków pogrzebowych w I kwartale tego roku z początkiem 2020 r. Jest różnica.

– Od początku stycznia do końca marca tego roku zanotowaliśmy 3124 wnioski o wypłatę zasiłku pogrzebowego. To o 23 procent więcej niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, gdy takich spraw mieliśmy dokładnie 2400. Kwoty, które przeznaczyliśmy na wypłatę zasiłków pogrzebowych proporcjonalnie wzrosły. W tym roku wypłaciliśmy w ramach zasiłków pogrzebowych ponad 12,5 miliona złotych, a w pierwszym kwartale minionego roku niecałe 9,6 milionów złotych – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

W lutym tego roku średni zasiłek pogrzebowy wypłacony przez ZUS wyniósł 3995,19 zł.

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest stały i wynosi 4 tys. zł. Gdy koszty pogrzebu ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych wydatków związanych z pochówkiem, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tys. zł. Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub gmina, wówczas zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak maksymalnie do kwoty 4 tys. zł. Te same regulacje obowiązują gdy koszty pogrzebu bierze na siebie inna osoba niż członek rodziny. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, to zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Wcześniej czyli do lutego 2011 r. wysokość świadczenia była płynna i zmieniała się co kwartał.

Na przykład w 2010 r. wysokość zasiłku sięgała nawet 6,6 tys. zł.

W ubiegłym roku do opolskiego ZUS wpłynęło 11 110 wniosków o wypłatę zasiłków pogrzebowych, a suma wypłat z tego tytułu wyniosła 44 mln 440 tys. Były to wartości większe niż w 2019 r., gdy placówki ZUS na Opolszczyźnie przyjęły niespełna 9500 formularzy o wypłatę zasiłku, a wartość wypłaconych świadczeń sięgnęła 38 mln zł. Szczególnymi miesiącami w 2020 r. pod względem wypłaty zasiłków pogrzebowych były listopad i grudzień. Wówczas ZUS w regionie wypłacił aż 2879 zasiłków pogrzebowych czyli o 89 procent więcej niż w tych samych miesiącach 2019 roku, gdy było ich 1518. Tylko w tych dwóch miesiącach na zasiłki pogrzebowe ZUS w Opolu przeznaczył 11,5 mln zł i było to o 5,4 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.


*- ZUS.

Podziel się