Olescy licealiści w krajowym finale olimpiady

Olescy licealiści w krajowym finale olimpiady

Marta Penczok, Zuzanna Ulbrich i Maciej Jankowski z Zespołu Szkół w Oleśnie w krajowej elicie! Uczniowie z Olesna reprezentowali województwo opolskie na krajowym finale olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Uczniowie z oleskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich z dziesiątym wynikiem w Polsce w zakresie wiedzy o polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Z racji obostrzeń epidemicznych tegoroczny finał na szczeblu centralnym miał wersję on-line.

– W marcu licealiści z Olesna najlepiej rozwiązali test na etapie wojewódzkim rywalizując z innymi szkołami ponadgimnazjalnymi z naszego województwa. Dlatego reprezentowali nasz region w finale krajowym. Mierzyli się z 18 szkołami z pozostałych województw. Pod względem zdobytych punktów uzyskali czwarty wynik w kraju. O zajętym miejscu decydował też czas rozwiązania testu, stąd na koniec 10 miejsce. To świetny wynik i duże wyróżnienie dla uczniów, opiekuna i całego liceum z Zespołu Szkół w Oleśnie – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Finał Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” to całoroczne ukoronowanie projektu „Lekcje z ZUS”. Jego celem jest propagowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród młodzieży. Do tegorocznej edycji przystąpiło na Opolszczyźnie 21 liceów, techników i zespołów szkół, a w wojewódzkim etapie olimpiady wzięło udział 381 uczniów.

– W przekazaniu wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych nie przeszkodziła nam pandemia. Dzięki determinacji uczniów, ich nauczyciela przedsiębiorczości i ekonomii Anety Hunko, dyrekcji szkoły i ekspertów ZUS, udało się sprawnie przestudiować materiał niezbędny do udziału w rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim – ocenia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

W tym roku formuła finału wojewódzkiego i krajowego była inne niż w poprzednich latach. Uczniowie nie mogli się spotkać bezpośrednio w Opolu i Warszawie, by rozwiązywać testy z powodu koronawirusa. W sukurs przyszła jednak nowoczesna technologia – „uczciwy rozwiązujący”. Uczniowie mogli udzielać odpowiedzi tylko na jednym, autoryzowanym komputerze i nie mogli się w tym czasie wylogować ze specjalnej aplikacji. Stosowana była technologia, która rozróżnia kiedy uczniowie opuszczają test i wchodzą na strony internetowe.

Laureaci Olimpiady na szczeblu krajowym otrzymują atrakcyjne nagrody, w tym indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe w całym kraju. Ponadto na zwycięskie szkoły czekają rzutniki i laptopy, a nauczyciele olimpijczyków otrzymują tablety.

„Lekcje z ZUS” uczą kształtowania postaw obywatelskich takich jak solidaryzm społeczny. Pogłębiają również wiedzę ekonomiczną młodych obywateli, gdyż uwypuklają potrzebę indywidualnej dbałości o swoją przyszłość. Udział w przedsięwzięciu wpływa na rozwijanie kompetencji, kreatywności i przedsiębiorczości. Olimpiada jest autorskim projektem ZUS i znajduje się w wykazie olimpiad tematycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Tegoroczną edycję Olimpiady “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” wygrali uczniowie z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku im. Mikołaja Kopernika.

20210416_104236


*- Informacja i zdjęcia: ZUS.

Podziel się