Uczniowie z Dobrodzienia zawodu uczyli się w Walencji

Uczniowie z Dobrodzienia zawodu uczyli się w Walencji

Uczniowie Zespołu Szkół w Dobrodzieniu uczestniczą w projekcie staży u zagranicznego pracodawcy. Pierwsza grupa uczniów mogła poznawać aspekty swojego zawodu w hiszpańskiej Walencji.

Zawody objęte programem stażu w tegorocznym projekcie to: sprzedawca, handlowiec, cukiernik, stolarz i tapicer. Uczniowie w Walencji przebywali na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

– Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i kompetencji przez uczniów w okresie odbywania stażu. Rzecz jasna chodzi o tak zwane kompetencje kluczowe, w tym językowe, społeczne i kulturowe – mówi dyrektor szkoły Joachim Wloczyk.

img-20210425-wa0002Prawdziwym wyzwaniem oraz niewymierną korzyścią dla uczestników projektu okazała się wspólna praca w atmosferze wzajemnego wsparcia i tolerancji podczas odbywania stażu.

– Poczucie odpowiedzialności, otwartość w trakcie realizacji zadań towarzyszyły uczestnikom stażu przez cały okres odbywania praktyk – podkreśla koordynator projektu Joanna Nos-Siemiątkowska. – Z wieloma nowymi wyzwaniami zmierzyli się nie tylko w pracy, ale podczas realizowania szeroko rozumianego programu zajęć kulturowych oraz integracyjnych w miejscu pobytu. Nowa rzeczywistość i otoczenie uświadomiły młodym ludziom, iż stanowią cząstkę globalnej wspólnoty.

img-20210505-wa0018Międzynarodowy charakter niniejszego projektu to odpowiedź na rosnące wymagania współczesnego rynku pracy, którym absolwenci szkoły muszą sprostać. Elastyczność i mobilność, nieustanne podnoszenie kwalifikacji, uczenie się przez całe życie oraz znajomość języków obcych to oczekiwania pracodawcy w stosunku do potencjalnego pracownika.

– Takiego właśnie przyszłego pracownika pragniemy wykształcić w naszej placówce – mówi wicedyrektor szkoły Anna Głąb-Sołtysiak. – Dzięki temu właśnie projektowi uczestnicy zwiększą swoje szanse na wymagającym rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Udział w zagranicznym stażu, oprócz doskonalenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności, niewątpliwie przyczyni się do kształtowania postawy otwartości i wrażliwości międzykulturowej.

Uczniowie są zadowoleni z doświadczeniem nabytych podczas stażu.

– To była okazja do realizacji marzeń i sprawdzenia samego siebie w realnych warunkach pracy za granicą i pokazania się z jak najlepszej strony – ocenia Ewelina Feliks.

Jesienią dobrodzieńscy uczniowie wyruszą na kolejny staż, tym razem do Irlandii.

Projekt nosi nazwę: “Otwarci na rozwój kompetencji” i odbywa się w ramach kształcenia zawodowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.


*- Informacja i zdjęcia: ZS Dobrodzień.

Podziel się