Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 wywieszono na okres od 8 lipca 2021r. do 28 lipca 2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.90.2021r. z dnia 7 lipca 2021r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego Nr 0050.90.2021r. z dnia 7 lipca 2021r. zamieszczono również na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nr 11 lub 12 Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, tel. 34 3594004 lub znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim pod adresem: www.bip.gorzowslaski.pl i www.gorzowslaski.pl

Pełniący funkcję Burmistrza

Mariusz Nieckarz

Podziel się