Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki i na stronie internetowej urzędu www.rudniki.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – załącznik Nr 1 oraz do dzierżawy – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.113.2021 z dnia 30.09.2021 r.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

Podziel się