St. kpt. Andrzej Wróbel – nowy komendant oleskiej straży pożarnej

St. kpt. Andrzej Wróbel – nowy komendant oleskiej straży pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie ma nowego komendanta. Z dniem 1 listopada funkcję komendanta KP PSP w Oleśnie będzie pełnił st. kpt. mgr inż. Andrzej Wróbel.

St. kpt. Andrzej Wróbel służbę rozpoczął w 2003 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu tytułu technika pożarnictwa w 2005 roku, rozpoczął służbę stałą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, zajmując kolejno stanowiska: ratownika, dowódcy zastępu, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

Od początku służby umiejętnie wykorzystuje posiadaną wiedzę i zdobyte umiejętności zawodowe. Jako funkcjonariusz operacyjny uczestniczył oraz kierował wieloma trudnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi podczas których niejednokrotnie wykazał się odwagą oraz wielkim oddaniem w ratowaniu zagrożonego życia i mienia.

St. kpt. Andrzej Wróbel ukończył w 2010 roku studia niestacjonarne I stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 2012 roku tytuł magistra inżyniera pożarnictwa kończąc studia niestacjonarne II stopnia.

Za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jak i za zasługi oraz odpowiedzialne, rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wielokrotnie nagrodzony oraz odznaczony został:

2009 r. – Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
2014 r. – Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa
2018 r. – Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę
2019 r. – Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
2021 r. – Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Uroczystość powołania nowego komendanta odbyła się w czwartek 28 października, a akt powołania wręczył st. bryg. Krzysztof Kędryk Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu.


*- Informacja i zdjęcia: KP PSP Olesno.

Podziel się