Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Ogłoszenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Gorzów Śląski dn. 04.11.2021 r.

GKS-VII.7031.21.2021

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gorzowa Śląskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 15 wywieszono na okres od 04.11.2021r. do 25.11.2021 r. wykaz dotyczący przeznaczenia do wynajmu: lokalu użytkowego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.147.2021 z dnia 4 listopada 2021 r.. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie bip.gorzowslaski.pl

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

Rafał Kotarski

Podziel się