Rozpoczęto prace przy układaniu masy bitumicznej na obwodnicy Olesna

Rozpoczęto prace przy układaniu masy bitumicznej na obwodnicy Olesna

Jak podaje opolski oddział GDDKiA zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Olesna jest na poziomie około 24 procent.

Trwają roboty ziemne w zakresie realizacji wykopów, nasypów oraz wzmocnienia podłoża trasy głównej i dróg poprzecznych. Prowadzone są również prace w zakresie dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wznoszone są obiekty inżynieryjne. Od czerwca br. prowadzone są również prace przy budowie węzła Olesno, w tym w zakresie obiektu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 487.

– Wykonawca rozpoczął prace przy układaniu masy bitumicznej na początkowym, blisko kilometrowym odcinku przyszłej obwodnicy. Realizowana jest pierwsza warstwa w zakresie warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni, tj. podbudowa zasadnicza. W najbliższym czasie planowane jest również rozpoczęcie prac dla warstwy wiążącej. Do końca bieżącego roku wykonawca planuje wbudować jeszcze 35 tysięcy ton mieszanek mineralno-bitumicznych na kilku najbardziej zaawansowanych odcinkach – czytamy na stronie GDDKiA Opole.

Obecnie warunki atmosferyczne pozwalają na całej długości zadania prowadzić roboty budowalne zarówno w zakresie obiektów inżynieryjnych, jak i części drogowej.

Inwestycja ma być zakończona już pod koniec przyszłego roku.

Obwodnica Olesna będzie częścią drogi ekspresowej S11 z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 25 kilometrów.


*- Informacja i zdjęcie: GDDKiA Opole.

Podziel się