Rewolucja w bezpieczeństwie na drogach? Wyższe kary i mandaty od 2022 roku!

Rewolucja w bezpieczeństwie na drogach? Wyższe kary i mandaty od 2022 roku!

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym zaostrzającą kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Mandaty od początku 2022 roku będą dużo wyższe.

Wybraliśmy najważniejsze zmiany w taryfikatorze mandatów:

  • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wbrew obowiązkowi – kara od 1500 zł
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h – kara grzywny nie niższa niż 800 zł.
  • Tamowanie lub utrudnianie ruchu – do 500 zł
  • Wyprzedzanie pojazdem mechanicznym mimo zakazu – od 1000 zł
  • Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) – nie mniej niż 2,5 tys. zł.
  • Prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia – nie mniej niż 1 tys. zł.
  • Prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu – nie mniej niż 1 tys. zł.

Dostanie się także drogowym recydywistom. Dla takich kierowców oznacza to wyższy wymiar kary, jeśli dopuścili się tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania.

Punkty karne

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny.

Punkty karne będą kasować się nie od momentu wystawienia mandatu, a od daty zapłacenia mandatu karnego. To nie koniec, bo po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie można już obniżyć liczby punktów karnych po odbyciu specjalnego szkolenia. Nie będzie już takich szkoleń.

Obecnie najwyższa liczba punktów za część wykroczeń to 10. Po zmianach liczba ta wzrośnie za część wykroczeń do 15 punktów karnych. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie. Obecnie limit wynosi 24 punkty, a w przypadku kierowców, którzy mają prawo jazdy, krócej niż rok – 20 punktów.

Podziel się