• Home »
  • Informacje »
  • Magia akwareli Staszka Pokorskiego. Zapraszamy na wystawę do oleskiego Muzeum Regionalnego

Magia akwareli Staszka Pokorskiego. Zapraszamy na wystawę do oleskiego Muzeum Regionalnego

Magia akwareli Staszka Pokorskiego. Zapraszamy na wystawę do oleskiego Muzeum Regionalnego

Akwarele Staszka można określić „Radością malowania” jako swoiste komentarze do tego co artysta spotkał do tej pory w trakcie swojego życia, wyraz podziwu dla piękna natury i dzieł ludzkich oraz przejaw fascynacji miejscem i chwilą. Stanisław Pokorski nazwał swoją wystawę „z akwarelą na TY”, wymaga ona jednak podtytułu „Magia akwareli”, bowiem akwarela to królowa technik malarstwa. 

Niemniej każda technika malarska kryje w sobie wiele zagadek i trudności niewidocznych dla przeciętnego odbiorcy. Jednak – jak twierdzą znawcy tematu – to akwarela jest najtrudniejszą z wszystkich technik. A uznanie w tej dziedzinie sztuki udało zdobyć się naprawdę nielicznym artystom, którzy swoimi pracami pokazują nam magię tworzoną za pomocą plamy pigmentu i wody.

Nie inaczej się rzecz ma z naszym wybitnym oleskim akwarelistą Stanisławem Pokorskim, który w tej technice jest jednym z najlepszych  w lokalnym środowisku artystycznym. Akwarele to obrazy o delikatnych, pastelowych barwach, z wody wzięte, bo wodą malowane. Wskazuje na to etymologia nazwy z łaciny: “aqua”- woda, a z języka francuskiego:  „aquarelle”- wodnisty. To technika malowania wymagająca zarówno precyzji, dobrego warsztatu w stosowaniu unikatowych i indywidualnych rozwiązań artystycznych.

Na chłonnym podłożu maluje się wodną zawiesiną pigmentów, które nie pokrywają całkowicie faktury, ale pozostawiają ją dobrze widoczną. Toteż barwa i struktura samego papieru jest bardzo ważna. Akwarela nie daje prawie żadnej możliwości dokonywania poprawek i retuszy.

W szczególności, nie można usunąć namalowanego fragmentu, a jedynie modyfikować go w niewielkim stopniu. Akwarela – technika tyleż piękna, ile niełatwa. Dzieło samo w sobie, ale także środek w dążeniu do dzieła doskonałego.

Charakterystyczny, z burzą kędziorów, postawny i charyzmatyczny, niezwykle uzdolniony, z ogromnym dystansem do siebie i poczuciem humoru – Stanisław Pokorski ukończył wydział grafiki warsztatowej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2005 r. obronił dyplom z litografii w pracowni prof. Grzegorza Banaszkiewicza. Od 1996 r. działał w Klubie Artystów Nieprofesjonalnych przy Miejskim Domu Kultury  w Oleśnie. W 2001 roku powołał Stowarzyszenie Twórców Ziemi Oleskiej, gdzie jako prezes organizował warsztaty malarskie i plenery we współpracy z opolskim i myszkowskim środowiskiem artystów. Profesjonalizm kształtował uczestnicząc w licznych spotkaniach malarskich organizowanych przez stowarzyszenia i kluby twórców.

Od 2015 r. jest członkiem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Toteż wyjeżdża często na plenery, m.in. do Mekki akwarelistów -Kazimierza Dolnego nad Wisłą, gdzie spotykają się i tworzą najwybitniejsi. Plenery organizowane były także za granicą: we Włoszech, w Niemczech i na Łotwie.

Urodzony w Święto Pracy – 1 maja 1967 r. w Wieluniu, w Cieciułowie spędził dzieciństwo, a po ukończeniu w 1982 r. Liceum Sztuk Plastycznych na kierunku wystawienniczym w Zduńskiej Woli, związał się z Olesnem. Stał się nadwornym plastykiem tego miasta. Zaczynał jako dekorator witryn placówek handlowych, parał się malarstwem olejnym, grafiką,  projektowaniem graficznym, a obecnie  wraz z Jackiem Małeckim prowadzi Pracownię Reklamy. Jego aranżacje plastyczne zdobiły wszystkie ważne uroczystości lokalne m.in.: Jubileusz VIII wieków Olesna, IV Krajową Konferencję „Samorządy RP dla Jana Pawła II”, koncerty Szkoły Muzycznej i Wind Bandu, Dni Olesna, imprezy w MDK i miejscowym  Muzeum. Pracował w szkołach z młodzieżą, w niekonwencjonalny sposób ucząc plastyki, a jego związek z Zespołem Szkół w Oleśnie zaowocował artystyczną oprawą ekspozycji poświęconej lotnikom polskim, których imię nosi ta zacna placówka edukacyjna. Jego malowidła ścienne zdobią m.in.:  restaurację „Ratuszowa” i „u Wąsińskich” w Oleśnie, aulę LO w Oleśnie, PSP w Gorzowie Śląskim, remizę w Starokrzepicach, PSP na Bemowie w Warszawie, schronisko w Wierchomli.

Wystawiał swoje prace m.in. w Miejskim Domu Kultury, w Oleskiej Bibliotece Publicznej, w różnych galeriach i ośrodkach kultury, a także w Oleskim Muzeum Regionalnym. Zaprezentował tam trzy wystawy: w 2000 r. „Malarstwo Stanisława  Pokorskiego”, w 2003 r.  „Grafika na żywo Stanisława Pokorskiego”, a w nowej siedzibie Muzeum w 2009 r. „Pasja w wizji miejscowego artysty – obrazy Drogi Krzyżowej namalowanej przez oleskiego artystę Stanisława Pokorskiego”. Pasja była eksponowana także w Rudnikach, Myszkowie i Zawierciu.

Ponadto wystawiał swoje dzieła  w Niemczech i na wystawie w Krakowie na EWCS -Europejskim Sympozjum Akwarelistów. Obecnie jego akwarela prezentowana jest we Francji na wystawie Global Art Connection Watercolor Exposition France, gdzie w grupie ponad 2 tys. akwarelistów znalazła się wśród 50 najlepszych akwareli o tematyce architektura. Wyróżniony Stanisław Pokorski otrzymał:

„Certificate contest winners exhibition participation.
This certificate is proudly presented to artist
Stanisław Pokorski who has been selected at the
Global Art Connection Watercolour Exposition France Poland 2022”

          „Certyfikat udziału  w wystawie laureatów konkursu dyplomowego.
Ten certyfikat jest dumnie przyznany
artyście Stanisławowi Pokorskiemu, który został wybrany na
„Global Art Connection Watercolor Exposition Francja Polska 2022”

Wernisaż w miejscowym Muzeum swoją obecnością zaszczycili: sekretarz Gminy i radny Rady Powiatu Janusz Wojczyszyn, naczelnik Wydziału Edukacji przy Starostwie Powiatowym Renata Paczek- Zielonka, dyrektor Oleskiej Biblioteki Publicznej Ilona Gnacy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Hadaś, kierownik Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sowczycach Katarzyna Balcerzak, dyrektor PSP nr 3 Grażyna Lipińska, dyrektor PSP nr 2 Jerzy Jeziorowski, dyrektor PSP nr 1 Adam Adamski, były dyrektor MDK Ernest Hober, była dyrektor OBP Halina Szklanna, lokalni artyści: Halina Mielczarek, Sabrina Abtouche, Gerard Żakowski oraz grupa akwarelistek z Myszkowa i wielbiciele talentu Staszka.

Proponujemy wyróżnienie tak znamienitego artystę Medalem Zasłużony dla Ziemi Oleskiej albo Różą Olesna!

Wystawa czynna do 31 marca. Zapraszamy!

Ewa Cichoń

Zdjęcia: Oleskie Muzeum Regionalne

Podziel się