Nowe terminy płatności składek ZUS

Nowe terminy płatności składek ZUS

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany terminów płatności składek wynikają z pakietu ustaw zwanych Polskim Ładem. To istotna informacja dla większości z prawie 59,7 tys. aktywnych płatników składek na terenie województwa opolskiego.

– Dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Do końca 2021 roku osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą czyli opłacające składki wyłącznie za siebie, miały obowiązek opłacania składek nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Od lutego termin ten ulega wydłużeniu – do 20. dnia następnego miesiąca – tłumaczy Elżbieta Kaczorowska-Rams, zastępca dyrektora do spraw dochodów w opolskim oddziale ZUS.

Termin opłacania należności w ZUS zależy od tego, czy płatnicy posiadają osobowość prawną czy nie. Dla tych posiadających osobowość prawną, między innymi spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca. Do 20. dnia następnego miesiąca składki powinny opłacić firmy jednoosobowe i inne podmioty bez osobowości prawnej.

Natomiast dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych czyli między innymi urzędów gmin i miast termin pozostanie bez zmian – do piątego dnia następnego miesiąca.

Pod koniec 2021 r. najliczniejszą grupą płatników składek w województwie opolskim były osoby samozatrudnione czyli samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą – 32 680. Płatników zatrudniających od 2 do 20 ubezpieczonych było 24,3 tys. Ponadto w opolskim ZUS składki opłacało w tym czasie 1670 przedsiębiorstw i firm zgłaszających do ubezpieczeń od 21 do 50 pracowników oraz 1015 płatników zatrudniających powyżej 50 osób.

Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczanych w dokumentach składnych za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.


*- Informacja: ZUS, zdjęcie: pixabay.com

Podziel się