Jak i na co chorowali w ubiegłym roku mieszkańcy Opolszczyzny?

Jak i na co chorowali w ubiegłym roku mieszkańcy Opolszczyzny?

W 2021 r. roku lekarze wystawili Polakom mniej zwolnień chorobowych niż rok wcześniej. Spadła też liczba dni wolnych od pracy, a chorowaliśmy średnio najkrócej od trzech lat. ZUS podsumował dane o zaświadczeniach lekarskich z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w Zakładzie.

Jak było na Opolszczyźnie?

W 2021 r. do opolskiego ZUS wpłynęło mniej zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej niż w 2020 r. W minionym roku oddział w Opolu zarejestrował 494,8 tys. zwolnień chorobowych, a rok wcześniej prawie 501 tys. W ubiegłym roku mieszkańcy Opolszczyzny ubezpieczeni w ZUS byli na zwolnieniu krócej. W 2021 r. liczba dni absencji chorobowej wyniosła w regionie ponad 5,4 mln, a rok wcześniej ubezpieczeni w opolskich placówkach ZUS byli na chorobowym około 5,8 mln dni.

Rok 2021 pod względem wystawionych „chorobowych” był w regionie obfitszy, niż na przykład 2019 r., bo wówczas lekarze wystawili w województwie opolskim nieco ponad 480 tys. zwolnień, na niemal 5,5 mln dni.

– W ostatnich trzech latach na Opolszczyźnie wystawianych było około 2,4 procent wszystkich zwolnień lekarskich z tytułu choroby własnej w kraju, natomiast przeciętna długość zaświadczenia była w regionie niższa od średniej w kraju. Na przykład w 2020 roku mieszkaniec naszego regionu przebywał na chorobowym 11,58 dnia, a średnia dla pacjenta w Polsce wyniosła 12,36 dnia – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co ciekawe, w skali kraju od kilku lat przeciętnie chorujemy krócej. W 2021 roku w wymiarze krajowym było to 11,73 dnia, rok wcześniej 12,36 dnia, zaś dane za 2019 r. pokazują, że ubezpieczony w ZUS był na zwolnieniu przez 11,99 dnia.

Spadek w całym kraju

W 2021 roku w całej Polsce lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu ich choroby. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wynikającej z tych zaświadczeń wyniosła 239,9 mln. W porównaniu z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń – o 1,3 proc.

– W ubiegłym roku zwolnienia lekarskie były wystawiane przeciętnie na 11,73 dnia. Ale jedna osoba może otrzymać kilka zwolnień w ciągu roku. Przynajmniej jedno zwolnienie otrzymało w ubiegłym roku 6,5 miliona osób, czyli około 45 procent liczby osób podlegających w jednym momencie ubezpieczeniu chorobowemu – wylicza prof. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS.

Jakie choroby?

W rejestrze e-ZLA są także zapisywane zaświadczenia lekarskie wystawiane osobom ubezpieczonym w ZUS w celu opieki nad dzieckiem oraz innym członkiem rodziny, w związku z ich chorobą. Ponadto zwolnienia lekarskie są wystawiane osobom, które nie są ubezpieczone w ZUS. W 2021 r. w całym kraju absencja uwzględniająca powyższe przypadki wyniosła aż 282,5 mln dni, na które złożyło się 24,6 mln zaświadczeń od lekarzy.

W 2021 r. najczęściej przyczyną chorobową absencji były:

  • ciąża, poród i połóg – 17 proc. ogółu liczby dni absencji,
  • choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 16,5 proc.,
  •  urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 13,1 proc.,
  •  choroby układu oddechowego – 11,6 proc.,
  •  zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 10,5 proc.

Zwolnienia covidowe

W rejestrze e-ZLA uwidoczniona jest jedynie część absencji chorobowej wynikającej z epidemii COVID-19, a wynika to z faktu, że usprawiedliwieniem nieobecności w pracy oraz podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o nałożeniu kwarantanny i izolacji. Dlatego w 2021 r. zarejestrowano jedynie 528,3 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu jednostki chorobowej COVID-19 na łączną liczbę 4,2 mln dni.

W 2021 r. w województwie opolskim liczba zaświadczeń ściśle związanych z COVID-19 dla ubezpieczonych w ZUS sięgnęła 12,1 tys., a zwolnienia te obejmowały prawie 89 tys. dni chorobowych.

Lekarze wystawiają także zaświadczenia na jednostki chorobowe powiązane z COVID-19 np. powikłania po COVID, rehabilitacja po COVID. W 2021 r. ZUS w całej Polsce zarejestrował 165,4 tys. takich zaświadczeń na 1,7 mln dni absencji.

Panie częściej

W 2021 r. ponad połowę – 54,8 proc. – zaświadczeń z tytułu choroby własnej wystawiono kobietom. W roku poprzednim odsetek ten był nieznacznie wyższy i wynosił 55,3 proc.

W 2021 r. wystawiono:

– na okres od 1 do 5 dni – 36,1 proc. zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby własnej, w tym
5,4 proc. zaświadczeń jednodniowych,

– na okres od 6 do 10 dni – 24 proc. ogółu zaświadczeń,

– na okres od 11 do 30 dni – 34,7 proc. ogółu zaświadczeń lekarskich.

W 2020 r. udziały te kształtowały się odpowiednio 29,5 proc. (w tym zaświadczenia jednodniowe
3,2 proc.), 26,9 proc. i 38,5 proc.

W porównaniu z rokiem poprzednim obserwujemy znaczny wzrost (o 6,6 pkt. procentowego) zaświadczeń lekarskich wystawionych na krótki okres (od 1 do 5 dni) i jednoczesny spadek (o 3,8 pkt. procentowego) zaświadczeń wystawionych na okres od 11 do 30 dni.


*- Informacja: ZUS.

Podziel się