• Home »
  • Informacje »
  • Remont wiejskich sal, dróg, ścieżek rowerowych i przygotowanie modernizacji oczyszczalni ścieków – budżet gminy Radłów 2022

Remont wiejskich sal, dróg, ścieżek rowerowych i przygotowanie modernizacji oczyszczalni ścieków – budżet gminy Radłów 2022

Remont wiejskich sal, dróg, ścieżek rowerowych i przygotowanie modernizacji oczyszczalni ścieków – budżet gminy Radłów 2022

O szczegółach tegorocznego budżetu gminy, inwestycjach i specyfice gminnych finansów, porozmawialiśmy z Włodzimierzem Kieratem, wójtem gminy Radłów.

Jeśli mowa o budżecie, to nie można nie rozpocząć od liczb.

– W budżecie na 2022 rok zaplanowaliśmy dochody w wysokości 25 milionów złotych, wydatki w wysokości 29 milionów złotych, a więc pojawi się deficyt o wartości 4 milionów złotych, który pokryjemy z zaciągniętych kredytów i wolnych środków finansowych – mówi Włodzimierz Kierat.

Gmina Radłów ma jedne z najniższych dochodów własnych w województwie, co wiąże się z jej specyfiką, dlatego musi ona posiłkować się pieniędzmi z zewnątrz.

– Siłą każdego samorządu są dochody własne gminy. U nas jednak nie są one wysokie. Jako gmina mamy niskie dochody z podatku PIT (jedne z najniższych na Opolszczyźnie). Wynika to z faktu, że tego podatku nie płacą rolnicy, których u nas jest sporo, a wielu naszych mieszkańców pracuje na stałe w Niemczech, Austrii czy Holandii i tam odprowadzają podatki. Mamy również starzejące się społeczeństwo i rośnie odsetek osób starszych, którzy wymagają wsparcia GOPS-u. Chcielibyśmy rozwiązać jak najwięcej problemów mieszkańców, którzy, co oczywiste, mają swoje oczekiwania, bo nie mamy kanalizacji, chcielibyśmy budować ścieżki rowerowe i remontować drogi, ale z powodu niskich dochodów, nie wszystko jest możliwe od razu do wykonania – tłumaczy wójt.

Realizacja kluczowych inwestycji jest więc zależna od tego, czy uda się uzyskać pieniądze z zewnątrz, czyli z programów unijnych lub rządowych. Tak jest na przykład w przypadku Rządowego Funduszu Polski Ład.

– Z tego programu otrzymaliśmy promesę wstępną na dofinansowanie modernizacji infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach. W ramach tego zadania będziemy remontować salę wiejską w Radłowie obok urzędu i salę OSP w Nowych Karmonkach. Dojdzie tam to docieplenia ścian, wymiany okien, drzwi czy instalacji elektrycznej i CO. Na ten cel uzyskaliśmy milion złotych, więc to duże wsparcie finansowe. W ciągu dwóch tygodni zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie – mówi Włodzimierz Kierat.

Gmina do tego programu złoży również trzy wnioski o kolejne dofinansowania:

– Do programu Polski Ład będziemy składali trzy wnioski – na modernizację oczyszczalni ścieków w Sternalicach, drugim zadaniem jest remont ulicy Kolorowej w Radłowie, a trzecim termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Sternalicach. Realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od uzyskania wsparcia z tego programu.

Fot: Urząd Gminy Radłów

Fot: Urząd Gminy Radłów

Gmina stara się również o pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Jesienią poprzedniego roku zgłosiliśmy do tego programu dwa wnioski. Pierwszy, na przebudowę drogi gminnej relacji Boroszów-Radłów, a drugi na przebudowę drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki, ulica Dąbrówki. Na to pierwsze zadanie uzyskamy dofinansowanie i w najbliższym czasie ogłosimy przetarg na wykonanie tej inwestycji. Jeśli chodzi o drugie zadanie, jesteśmy na liście rezerwowej i liczymy, że w drugiej połowie roku uzyskamy wsparcie finansowe, bo to droga, która wymaga pilnego remontu.

Gmina przymierza się również do bardzo ważnego zadania, jakim będzie modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach. W tym roku ma zostać przygotowana dokumentacja projektowa, aby w przyszłym roku rozpocząć przebudowę.

– W najbliższych dniach podpiszemy umowę z firmą z Gliwic, która wygrała przetarg. Do końca stycznia przyszłego roku ma powstać dokumentacja projektowa na tę inwestycję, a w przyszłym roku czeka nas trudne i kosztowne zadanie, jakim jest modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sternalicach.

Gmina stara się uzyskać także wsparcie w ramach programu dla gmin popegeerowskich.

– W naszej gminie mamy typowo popegeerowskie tereny i staramy się to wykorzystać, aby uzyskać pieniądze z tego programu. Konkretnie na termomodernizację budynku OSP w Biskupicach oraz wykonanie budowy drogi w Kościeliskach do przysiółka Wytoka.

Gmina ma również partycypować w kosztach inwestycji powiatu oleskiego, ale na terenie gminy Radłów.

– Będziemy partycypować w kosztach na wykonanie drogi pieszo-rowerowej w Wichrowie, co ma się dziać w bieżącym i przyszłym roku, a powiat uzyskał na ten cel dofinansowanie. Dokładamy się również do przebudowy drogi powiatowej na odcinku Olesno-Żytniów, gdzie głównym zadaniem będzie przebudowa skrzyżowania w Żytniowie, a dodatkowym zadaniem będzie chodnik pieszo-rowerowy w Psurowie i odcinek chodnika w Radłowie przy ulicy Pieloka.

To nie koniec inwestycji w gminie.

– Przymierzamy się także do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kościeliska. Oprócz tego planujemy mniejsze inwestycje, jak wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych w Biskupicach. Przystępujemy również do projektu Cyfrowa Gmina. Są również mniejsze zadanie remontowe, które chcemy wykonać ze środków własnych gminy – kończy wójt.

Damian Pietruska


Budżet gminy Radłów na 2022 rok:

  • Dochody: 25 011 483 złotych.
  • Wydatki: 29 032 510 złotych.
  • Deficyt: 4 021 027 złotych.

Podziel się