Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

Komunikat Burmistrza Gorzowa Śląskiego

KOMUNIKAT BURMISTRZA GORZOWA ŚLĄSKIEGO

Burmistrz Gorzowa Śląskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15, wywieszono na okres od 6 kwietnia 2022 r. do 27 kwietnia 2022 r. oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu: www.gorzowslaski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gorzowslaski.pl. wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie – Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.64.2022 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim, ul. Wojska Polskiego 15 lub telefonicznie pod nr 34/359-40-04, 34/350-57-10 wew. 154 oraz na stronach internetowych: www.gorzowslaski.pl i www.bip.gorzowslaski.pl

Burmistrza Gorzowa Śląskiego
Rafał Kotarski

Podziel się