• Home »
  • Informacje »
  • Reorganizacja w oleskim systemie oświaty przegłosowana. Możliwe zwolnienia nauczycieli

Reorganizacja w oleskim systemie oświaty przegłosowana. Możliwe zwolnienia nauczycieli

Reorganizacja w oleskim systemie oświaty przegłosowana. Możliwe zwolnienia nauczycieli

Szkoła nr 3 w Oleśnie oraz szkoły podstawowe w Sowczycach, Wachowie i Wojciechowie będą prowadzić nauczanie jedynie w klasach I-III. Od czwartej klasy uczniowie tych szkół mają się uczyć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie. Uchwały w tej sprawie zostały już przegłosowane (niejednogłośnie) podczas sesji Rady Miejskiej. Reorganizacja będzie wiązała się najprawdopodobniej ze zwolnieniami nauczycieli. Radni zdecydowali również o utworzeniu na wioskach zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zmiany mają nastąpić od nowego roku szkolnego.

Głosowanie nad reorganizacją oświaty w gminie odbyło się podczas sesji Rady Miejskiej w Oleśnie we wtorek 5 kwietnia. Jak tłumaczy Janusz Wojczyszyn, sekretarz gminy, decyzje były konsultowane na różnych szczeblach, a na reorganizację miała wpływ między innymi demografia, czyli coraz mniej dzieci w szkołach.

– To głosowanie jest konsekwencją uchwał, które podejmowała wysoka rada 11 stycznia, kiedy to podejmowane były uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia tych szkół. W okresie dwóch miesięcy spełniliśmy wymagania, które narzuca na nas prawo oświatowe, to znaczy uzyskaliśmy pozytywną opinię kuratora, konsultowaliśmy te sprawy ze związkami zawodowymi oraz poinformowaliśmy rodziców o tym przekształceniu. Najważniejsze, że dostosowujemy sieć naszych szkół, przede wszystkim do warunków demograficznych w naszej gminie, ale także do warunków lokalowych, zapewniając dzieciom jak najlepsze warunki kształcenia w tych szkołach, budynkach i pracowniach, które posiadamy – tłumaczył na sesji Janusz Wojczyszyn.

sesjaZmiany zmniejszą etaty nauczycieli, na co zwrócił uwagę radny Piotr Gręda, pytając o planowaną liczbę zwolnień pracowników oświaty w wyniku tych przekształceń.

– Mam prośbę, aby podczas prac nad tymi ruchami kadrowymi, żebyście wzięli pod uwagę, że to jest zawsze czynnik ludzki, a żyjemy w bardzo trudnych czasach i trudno będzie znaleźć pracę. Pojawią się takie głosy, że mamy wolny rynek i każdy może być przed taką sytuacją postawiony, ale pamiętajmy, że czasem to są rodziny, w których dwie osoby pracują jako nauczyciele i taka sytuacja może być wielką tragedią dla tych rodzin. Z tego co wiem, to nauczyciele są skłonni ku temu, żeby podzielić się swoimi godzinami, żeby wszyscy mieli zatrudnienie niż zwalniać – mówił podczas sesji Piotr Gręda.

Sekretarz nie był w stanie określić, ilu pracowników może być zwolnionych, ale przyznał, że etatów z pewnością będzie mniej.

– Nie mamy planowanej liczby osób, mamy planowaną zmianę w strukturze i będziemy w okresie tworzenia arkuszy organizacyjnych, a to podstawowy dokument organizacyjny i finansowy szkoły. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie szczegółowo powiedzieć, ile etatów przeliczeniowych mniej będzie w arkuszach organizacyjnych. Mogę jedynie powiedzieć, że na pewno będzie mniej, a jakie to będzie miało przełożenie na ruch kadrowy, to się okaże w trakcie tworzenia arkuszy organizacyjnych. Część nauczycieli będzie zatrudniona w szkole podstawowej nr 1 w Oleśnie, szczególnie ci o szerokich kwalifikacjach. Tak jak zwykle w życiu, trzeba znaleźć złoty środek i my go będziemy szukać, żeby zadbać zarówno o dobry ruch kadrowy, ale również o finanse gminy – komentuje sekretarz gminy.

Podczas tej samej sesji głosowano również nad utworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych w Bodzanowicach, Borkach Wielkich, Sowczycach i Wojciechowie. Wiążę się to z włączeniem przedszkoli do istniejących szkół i utworzeniem zespołu, a w przypadku przedszkola w Wysokiej do włączenia go do już działającego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie.

– Prawo oświatowe pozwala na łączenie szkół i przedszkoli, które znajdują się w jednym obwodzie. W związku z tym, że u nas w tych miejscowościach mamy jednoodziałowe przedszkola i mamy też szkoły, proponujemy uchwałę o utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych w celu lepszej organizacji i zarządzania tymi placówkami. Tym bardziej, że te przedszkola często znajdują się już w budynkach szkolnych – wyjaśnił Janusz Wojczyszyn.

Wszystkie uchwały zostały przegłosowane przez radę, chociaż głosy w wielu przypadkach były podzielone.

Transmisję z omawianej sesji można zobaczyć tutaj: https://bip.olesno.pl/8046/archiwum-obrad-rady-miejskiej.html

Damian Pietruska

Zdjęcie główne: sp1.olesno.pl

Podziel się