• Home »
  • Informacje »
  • Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego na poziomie 60 procent

Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego na poziomie 60 procent

Zaawansowanie prac przy budowie obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego na poziomie 60 procent

Jak twierdzi wykonawca inwestycji, budowy obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego przebiega z lekkim wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu, a zaawansowanie prac jest oceniane na poziomie 60 procent.

– To postęp prac zgodny z harmonogramem, nawet powiedziałbym, że ten zakres jest troszeczkę większy od zakładanego planu, działamy z lekkim wyprzedzeniem – ocenia Krzysztof Michalak, dyrektor kontraktu z firmy Mostostal Warszawa. – Na ukończeniu są już roboty ziemne i wykopy. Rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zakresie podbudowy z kruszywa, podbudów bitumicznych czy warstwy wiążącej. Jest już również wykonanych dziesięć obiektów mostowych w zakresie konstrukcyjnym, a obecnie wykonujemy roboty wykończeniowe. Realizowane są już roboty brukarskie przy czterech rondach powstających na obwodnicy. Przy tej budowie najtrudniejsze były warunki gruntowe, które na większości odcinków były dosyć trudne, bo grunty były słabonośne, wymagały wzmocnienia bądź ich wymiany.

39-km-11100-wg-10Czy wojna na Ukrainie ma wpływ na prace, ceny i dostępność materiałów przy tej budowie?

-Trwająca wojna ma swoje konsekwencje na tej budowie. To chociażby odpływ pracowników fizycznych, jak również rosnące ceny materiałów i surowców. Niemniej jednak realizujemy prace zgodnie z harmonogramem i nie widzę zagrożenia dla tej inwestycji – podsumowuje Krzysztof Michalak.

Wartość kontraktu wynosi 171 milionów złotych, ale może się zmienić.

– Obecnie koszt jest ten sam. Musimy pamiętać, że działamy w oparciu o umowę, a ona przewiduje pewne możliwości współpracy z wykonawcą i rozmów na temat cen. W tym przypadku wykonawca złożył powiadomienie o roszczeniu, natomiast do przeprocedowania tego roszczenia musi pokazać rzeczywisty i udokumentowany podwyższony koszt – tłumaczy Rafał Pydych, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Termin zakończenia inwestycji trzeba było przesunąć. Pierwotnie budowa obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego miała zakończyć się pod koniec 2022 roku, a teraz termin planowanego zakończenia to drugi kwartał 2023 roku. Wpływ na to przesunięcie miała mieć panująca pandemia i związane z nią przesunięcia w czasie na uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień do rozpoczęcia budowy.

Przypominamy

Początek przebiegu obwodnicy, która będzie miała niecałe 13 kilometrów, będzie zlokalizowany w ciągu istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie ominie Gorzów Śląski od strony zachodniej oraz Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z drogą krajową nr 45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Droga będzie jednojezdniowa z dopuszczalną prędkością 90 km/h.

W ramach inwestycji wybudowane mają zostać cztery ronda, dziesięć obiektów mostowych, przebudowane będą odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą. Powstaną także urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, nasadzenia zieleni) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Damian Pietruska


*- Zdjęcia: GDDKiA Opole.

Podziel się