Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki i na stronie internetowej urzędu www.rudniki.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach – załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.76.2022 z dnia 30.05.2022 r.

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Grzegorz Domański

Podziel się