W Oleśnie powstanie Krajowe Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

W Oleśnie powstanie Krajowe Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych

W Oleśnie mają szkolić się strażacy ochotnicy z całej Polski, bowiem dzięki rządowej dotacji w mieście zbudowane zostanie Krajowe Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych. 

Założenia budowy centrum szkolenia zostały ogłoszone na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w poniedziałek 6 czerwca, w której wzięli udział: Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna oraz Jerzy Chęciński, wiceburmistrz Olesna.

To ma być miejsce kompleksowych szkoleń strażackich, przede wszystkim ochotniczych straży pożarnych z obszaru całej Polski. Centrum ma powstać obok oleskiego stadionu i pływalni.

dsc00320– Chcę podkreślić, że centrum będzie miało charakter ogólnopolski. Do Olesna mają przyjeżdżać na szkolenia strażacy z całej Polski i z zagranicy. Chcemy pokazać Ziemię Oleską jako mekkę ochotniczych straży pożarnych, bowiem jest tu bardzo duże nasycenie jednostek, aktywność i skuteczność pracy ochotników – mówi Marcin Ociepa. – W przypadku Olesna, chcieliśmy połączyć funkcje tego miejsca, czyli stadionu i basenu, a teraz powstanie w tym miejscu jeszcze centrum szkolenia, więc można to wszystko scalić jako pewien system.

Jak mówi burmistrz Olesna, to ma być nowoczesny obiekt, z którego skorzystają między innymi ochotnicy z gminy i powiatu.

– Tylko na terenie naszej gminy, która liczy około osiemnaście tysięcy mieszkańców, w ruchu strażackim funkcjonuje około tysiąc osób. To najlepszy kapitał ludzki, jaki mógł nam się zdarzyć. To kwestie pokoleniowe – mówi Sylwester Lewicki. – To nie ma być prosty, szkoleniowy budynek, ale z pełnym zapleczem, pozwalającym na szkolenia merytoryczne, czyli z nowoczesnym sprzętem, warsztatami, możliwościami szkoleń na bardzo wysokim poziomie. Możemy wykorzystać zawodowców, aby to centrum było czymś niezwykłym na terenie całego kraju.

Inwestycja ma kosztować około 20 milionów złotych, a zadanie gmina Olesno ma realizować w ramach zawiązanego partnerstwa z gminami Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz Powiatem Oleskim, jako Związek Powiatowo-Gminny „Samorządów Ziemi Oleskiej”. Na ten cel uzyskano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 16,5 miliona złotych.

–  W ramach zadania powstać ma centrum szkolenia zaprojektowane i wyposażone w dedykowany sposób dla służb, wyposażone w sprzęt i urządzenia symulacyjne, takie jak m.in. elementy wyposażenia samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp, sprzętu zaplecza socjalnego, innego sprzętu specjalistycznego. Centrum ma zapewnić wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii – informuje Urząd Miejski w Oleśnie.

Budowa Krajowego Centrum Szkolenia ma się rozpocząć w przyszłym roku.

Damian Pietruska

Podziel się