Oto wyniki VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy

Oto wyniki VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy

W trakcie Forum Ekonomicznego Kooperacja 2022 ogłoszone zostały wyniki i wręczono nagrody VI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Rynku Pracy.

Konkursy Wiedzy o Rynku Pracy są jednym z kilku działań prowadzonych w ramach Sieci Doradców Zawodowych Powiatu Oleskiego. Organizatorami konkursów są dwie instytucje powiatowe: Publiczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Oleśnie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie. Honorowy patronat nad konkursami objął starosta Oleski.

Konkursy wspierają nabywanie przez młodzież wiedzy o rynku pracy, a zwłaszcza tym lokalnym – powiatowym, nabywaniu wiedzy zawodoznawczej oraz służą promowaniu wśród osób młodych postaw przedsiębiorczych.

Forum Ekonomiczne Kooperacja odbyło się w środę 15 czerwca w hali Zespołu Szkół w Oleśnie.

Szkoły podstawowe

I miejsce – Michalina Pukowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce, opiekun – Grażyna Walków

II miejsce – Ewelina Nowak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, opiekunowie – Beata Jasińska i Kamila Kulig.

III miejsce –  Paweł Kubica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnie, opiekun – Anna Hiller-Janik

miejsca IV-VI (w kolejności alfabetycznej) 

  •  Krystian Rodewald z Publicznej Szkoły Podstawowej w Radłowie, opiekun – Anna Chrzęstek;
  • Matylda Wiecha z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach, opiekun – Agata Wons-Wiecha,
  • Julia Zaręba z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie, opiekun – Aleksandra Strugała.

miejsca VII-IX (w kolejności alfabetycznej)

  • Bartosz Działo z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie, opiekun – Anna Hiller-Janik,
  • Angelika Pietrzak ze Szkoły Podstawowej w Gorzowie Śląskim, opiekun – Urszula Zadworna,
  • Kinga Wilk z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce, opiekun – Katarzyna Paruch.

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce – drużyna Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Praszce w składzie: Tamara Antosik, Wiktoria Krajcer, Dominik Szyszka, opiekun – Beata Strzelecka

II miejsce – drużyna Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie w składzie: Anna Gladys, Emilia Kucharczyk, Martyna Helios, opiekun – Brygida Libera

III miejsce – drużyna Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim w składzie: Julia Szczykała, Oliwia Mateja, Amelia Molska, opiekun – Rafał Ciupa

Miejsca IV-VI

  • drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie w składzie: Żaklin Pawelczyk, Maciej Śliwiński, Jakub Zwoliński, opiekun – Magdalena Koloch,
  • drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce w składzie: Sandra Wyrembak, Julita Nowakowska, Aleksandra Mirowska, opiekun – Tomasz Komorowski,
  • drużyna Zespołu Szkół w Dobrodzieniu w składzie: Michał Kuc, Dominik Kraska, Olivier Tomys, opiekun – Katarzyna Szczygieł.

Podziel się