Komunikat Wójta Gminy Rudniki

Komunikat Wójta Gminy Rudniki

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RUDNIKI

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki i na stronie internetowej urzędu www.rudniki.pl wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamian – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.93.2022 z dnia 29.06.2022 r. oraz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.93.2022 z dnia 29.06.2022 r.

Wójt Gminy Rudniki
/-/ Grzegorz Domański

Podziel się